Türk Dili ve Edebiyatı dersleri “aktif öğrenme ve öğretme” ilkesine göre işlenmektedir. Yöntem, öğrenciye sadece bilgi vermekle kalmayıp aynı zamanda öğrencinin iş birliği yapma, tartışma yeteneklerini ve sosyal ilişkilerini de geliştirebilmelidir. Soru cevap, proje, sınıf içi grup çalışmaları, gezi-gözlem, tartışma, anlatım, problem çözme, drama (canlandırma) yöntemleri, sunum, hazırlıklı / hazırlıksız konuşma, farklılaştırma bölüm öğretmenlerimiz tarafından Türkçe ve Türk Dili ve Edebiyatı eğitiminde kullanılan yöntemlerdir.


Lise seviyesinde Türk Dili ve Edebiyatı dersi, öğrencilerin Türk ve Dünya Edebiyatından farklı isimleri ve türleri tanımasına imkân verecek eserler üzerinden metin odaklı olarak işlenmektedir. Bilgiyi kullanma ve tartışma, anlatma-yazma için zaman ayrılır, derslerin planlanması buna göre yapılır. Metinler arası ilişki kurma çalışmaları düzeylere göre aşamalandırılarak uygulanır. Derslerde tiyatro, sinema, dergi, sergi gibi sanat çalışmalarına yer verilerek öğrencilerin kültürel gelişimi desteklenir.

Türk Dili ve Edebiyatı dersinde MEB ders kitabı, soru bankaları, konu bazında yaprak testler, TDK Türkçe Sözlük, Yazım Kılavuzu, Atasözü ve Deyimler Sözlüğü, ders sunumları, eser inceleme ve ders notu kitapçıkları, akademik makaleler, eğitim teknolojisi ürünleri, güdümlü okuma kitapları kaynak olarak kullanılmaktadır.

Bölüm olarak tüm öğrencilerimizin kütüphaneyi kullanma alışkanlığı kazanmasını da çok önemsiyor ve bu sebeple bazı derslerimizi okul kütüphanemizde yaparak öğrencilerimize araştırma yöntemlerini öğretmeye, kütüphaneden yararlanma alışkanlığı kazandırmaya çalışıyoruz. Okunan kitaplara bağlı olarak çeşitli etkinlikler ve atölye çalışmalarıyla kütüphaneyi daha etkin kullanıyoruz.   Öğrencilerimizin gazete ve dergi okuması da bizim için çok önemli. Öğrencilerimiz; okul kütüphanemizde istedikleri süreli süresiz pek çok yayına ulaşabilir, zaman içinde kendilerine yakın buldukları yayınları takip edebilirler.

Türk Dili ve Edebiyatı Bölümü olarak resmi ve özel kurumlar tarafından düzenlenen yazma yarışmalarına katılım gösterir, ders içeriğini destekleyecek geziler ve Kitap Haftası etkinliklerini planlarız.