Lise Hazırlık Sınıfı İngilizce Programı

Haftada 20 saat İngilizce programı uygulanan lise hazırlık sınıfında öğrenciler TED Rönesans Koleji lise İngilizce programını yürütebilmek için dil yeterliklerini geliştirirler.
Öğrencilerimiz, sınıf materyalleri haricinde Globed’s Achieve 3000 ve MyOn çevrim içi öğrenme programlarıyla da desteklenir. Lise hazırlık programı, İngilizce öğrenmeye yeni başlayan ya da dil öğrenmeye iyi bir başlangıç yapamamış öğrencilere hitap etmektedir. Öğrencilerin tematik yaklaşım yoluyla, İngilizceyi bağlam içinde öğrendikleri programın odak noktası edebiyat ve proje tabanlı öğrenimdir. Program, dil bilgisi konusunda belirgin bir yaklaşım izler. Öğrencilerin öğrenmeyi öğrenmelerini sağlamayı; bir başka deyişle, kendi öğrenmesinin sorumluluğunu alabilen bireyler yetiştirmeyi hedefler.

Lise İngilizce Programı

Lise İngilizce programımız, genel olarak tüm öğrencilerimizi tematik öğrenme, yaşa uygun ve en modern öğrenme yönetimi yazılım teknolojisini kullanarak uluslararası kabul görmüş sınavlara hazırlar. 2022/2023'ten itibaren 9. ve 10. sınıflardaki öğrencilerimiz, dil becerilerini ve dil ile etkileşimlerini genişletmek için McGraw Hill'in ödüllü StudySync yazılımını kullanmaya başlayacaklar.

TED Rönesans Koleji lise öğrencileri, uluslararası alanda kabul görülen 10. sınıfın sonunda uygulanan Oxford AQA Uluslararası GCSE İkinci Dil olarak İngilizce Sınavı'na hazırlanır. İngilizce öğrenmeye odaklanan geniş kapsamlı tematik yaklaşımı takip ederek dil öğrenimlerine devam ederler. 11. sınıfta AP İngiliz Dili ve Kompozisyon derslerine seçilebilirler. AP İngiliz Dili ve Kompozisyon Programı okulumuzda uygulanan 9 ve 10.sınıfta Uluslararası GCSE Birinci Dil Olarak İngilizce Programı'nı almış olan öğrencilerimiz için uygundur.