Yabancı Dil – TED RÖNESANS KOLEJİ

Yabancı Dil

Lise Hazırlık Sınıfı İngilizce Programı

Haftada 20 saat İngilizce programı uygulanan lise hazırlık sınıfında öğrenciler TED Rönesans Koleji lise İngilizce programını yürütebilmek için dil yeterliklerini geliştirirler. Lise hazırlık programı, İngilizce öğrenmeye yeni başlayan ya da dil öğrenmeye iyi bir başlangıç yapamamış öğrencilere hitap etmektedir.Öğrencilerin tematik yaklaşım yoluyla, İngillizceyi bağlam içinde öğrendikleri programın odak noktası edebiyat ve proje tabanlı öğrenimdir. Program, dil bilgisi konusunda belirgin bir yaklaşım izler.Öğrencilerin öğrenmeyi öğrenmelerini sağlamayı; bir başka deyişle, kendi öğrenmesinin sorumluluğunu alabilen bireyler yetiştirmeyi hedefler.

Lise İngilizce Programı

TED Rönesans Koleji lise öğrencileri, uluslararası alanda kabul görülen 10. sınıfın sonunda uygulanan Oxford AQA Uluslararası GCSE İkinci Dil olarak İngilizce Sınavı'na hazırlanır. İngilizce öğrenmeye odaklanan geniş kapsamlı tematik yaklaşımı takip ederek dil öğrenimlerine devam ederler. 11. sınıfta AP İngiliz Edebiyatı ve Kompozisyon derslerini seçebilirler. AP İngiliz Edebiyatı ve Kompozisyon Programı okulumuzda uygulanan Uluslararası GCSE Birinci Dil Olarak İngilizce Programı'nı almış olan öğrencilerimiz için uygundur.
Atatürk

Ansolon