TED Rönesans Koleji Anadolu Lisesi kayıt kabul süreçleri, LGS (Liselere Geçiş Sistemi) yüzdelik dilim göz önüne alınarak aşağıda belirtilen başvuru basamakları doğrultusunda yürütülmektedir.

TED Rönesans Koleji Anadolu Lisesi 2023-2024 Akademik Yılı için Kayıt Süreçleri

 • Adaylar web sayfamızda bulunan Başvuru Formunu doldurur.
 • Başvuru formu dolduran adaylar Kayıt Sorumlusu tarafından aranır ve ön bilgiler paylaşılır.
 • TED Rönesans Koleji Anadolu Lisesi LGS puanı/yüzdelik dilimi ile kayıt süreçlerini yürütülür.
 • Belirlenen taban puan/yüzdelik dilim her sene ilan edilir.
 • Belirlenen taban puanı/yüzdelik dilimi sağlayan adayların iki kayıt sürecini olumlu tamamlaması beklenir.
 1. Bireysel Mülakat Görüşmesi : Kayıt Kabul Sorumlusu tarafından randevu oluşturulur.
 2. Dijital Başvuru Dosyası : Adaylar çevrim içi olarak dosyayı tamamlar. (Dijital Başvuru Dosyası için tıklayınız)
 • Mülakat görüşmesini olumlu tamamlayan adayların “Dijital Başvuru Dosyası” Lise Kayıt Kabul Komisyonu tarafından değerlendirilir. Tüm süreçlerini olumlu tamamlayan öğrenciler kontenjan doğrultusunda TED Rönesans Koleji Anadolu Lisesine kayıt yaptırma hakkı kazanırlar.

Kayıt aşamalarının tüm detaylarını ve Dijital Başvuru Dosyası içeriğini aşağıda inceleyebilirsiniz.

8.Sınıfı Bitiren Öğrenciler için Lise Kayıt Aşamaları

TED Rönesans Koleji Anadolu Lisesi, aday öğrencileri tanımak için öğrencinin sahip olduğu tüm özellikleri bütüncül bir bakış açısıyla değerlendirir.

TED Rönesans Koleji Anadolu Lisesi kayıt kabul süreçleri, LGS sonuçlarına göre belirlenen puan/yüzdelik dilim göz önüne alınarak aşağıda belirtilen başvuru basamakları doğrultusunda yürütülmektedir.

 1. Adaylar TED Rönesans Koleji web sayfasında bulunan çevrim içi formu tamamlayarak başvurularını yapar. Formu dolduran aday velilerle Kayıt Kabul Sorumlusu iletişime geçer ve ön bilgileri paylaşır. (Başvuru formu için tıklayınız.)
 2. 2023-2024 akademik yılı için belirlenecek LGS taban puanı/yüzdelik dilimi içerisinde olan adaylar çevrim içi mülakat görüşmelerine davet edilir. Tüm adayların, çevrim içi mülakat görüşmesi öncesinde “Dijital Başvuru Dosyası”nı tamamlamaları beklenir.
 3. Tüm süreçlerini olumlu tamamlayan öğrenciler TED Rönesans Koleji Anadolu Lisesi hazırlık sınıfına kontenjan doğrultusunda kayıt yaptırma hakkı kazanır.

Kayıt sonrasında öğrenciler İngilizce ve Türkçe sorularından oluşan Hazırlık Yeterlilik Sınavına alınır. Sınavda belirlenen barajı aşan öğrenciler 9. sınıfa, dil yeterliliği yeterli seviyede olmayan öğrenciler ise lise hazırlık sınıfına devam eder.

*Dijital Başvuru Dosyası İçeriği

 • Kendini Tanıtma Yazısı: Aday öğrenci kendisini, ailesini, hobilerini, gelişmiş ve gelişmeye açık alanlarını, çözdüğü ya da çözmek istediği bir sorunu, sevdiği ve sevmediği şeyleri, geleceği ile ilgili düşünce ve hedeflerini, lise yaşamından beklentilerini, neden TED Rönesans Koleji Anadolu Lisesi’ni tercih ettiğini anlatan en az 300 kelimelik bir yazı hazırlar.
 • LGS Sonucu : Sınav sonucu açıklandıktan sonra alınan başvurularda eklenmesi zorunludur.
 • Referans Mektubu: Aday öğrencinin öğrenim gördüğü okuldan 2 öğretmeninin öğrenci hakkında hazırladığı ve antetli kapalı zarfla iletilen mektuplardır. (Zorunlu değildir.)
 • Veli Formu: TED Genel Merkezi tarafından hazırlanan lise aday veli formudur ve dijital olarak doldurulur. Kayıt Kabul sorumlusu aday velilerle bağlantıyı paylaşır.
 • Toplum Hizmeti Çalışmaları ile ilgili Belgeler: Öğrencinin; katıldığı sosyal sorumluluk etkinlikleri, aldığı görevler, yaptığı çalışmalar, katıldığı yarışmalar ve aldığı dereceleri belgeleyen kaşeli/mühürlü ve imzalı dokümanlardır.
 • Sanat, Kültür, Spor ve Bilim Dosyası: Öğrencinin; güzel sanatlar, dans, müzik ve tiyatro alanlarında yeteneklerini, spor ve bilim alanında başarılarını, kültürel etkinliklere katılımını belgeleyen dokümanlardır. Ulusal ya da uluslararası yarışma, festival gibi etkinliklere katıldığına dair çalışma örnekleri, başarı sertifikası, spor lisansı, ödül ya da diğer belgeler dosya içeriğini oluşturur.
 • 1 Adet fotoğraf

Başarı Bursu

Okul tarafından belirlenecek olan LGS taban puan/yüzdelik dilimi burs aralığında olan adaylar başarı bursun için değerlendirilir. Puanı/yüzdelik dilimi başarı bursu diliminde yer alan adayların mülakat görüşmeleri ve dijital başvuru dosyaları değerlendirilir. Değerlendirme sonucunda nihai başarı bursu oranı adaylarla paylaşılır. Adayların belirtilen süre içinde kesin kayıt yaptırmaları beklenir.

Başarı bursu, TED Rönesans Koleji Burs Yönetmeliğinde belirtilen şartların yerine getirilmesine bağlı olarak lise eğitimi süresince devam eder.

TED Rönesans Koleji Ortaokulu 8. Sınıfını Bitiren Öğrenciler için Kayıt Aşamaları

TED Rönesans Koleji ortaokul 8. sınıfını tamamlayan öğrencilerimiz lisemizin hazırlık sınıfına doğrudan geçiş hakkına sahiptir. Öğrencilerimiz İngilizce ve Türkçe sorularından oluşan Hazırlık Atlama Sınavına alınır. Sınavda belirlenen barajı aşan öğrenciler 9. sınıfa, dil yeterliliği seviyesi uygun bulunmayan öğrenciler ise Lise Hazırlık sınıfına devam eder.

9 ve 10. Sınıf – Ara Dönem Nakil Başvurusu

9 ve 10. sınıfa nakil başvurusunda bulunacak öğrenciler TED Okulları Giriş Sınavına, İngilizce Yeterlilik Sınavına ve rehberlik birimimizce mülakata alınır. Sınavda başarılı olan adayların, mülakat görüşmesi öncesinde “Dijital Başvuru Dosyası”nı tamamlamaları beklenir. Tüm süreçlerini olumlu tamamlayan öğrenciler kontenjan doğrultusunda TED Rönesans Koleji Anadolu Lisesine kayıt yaptırma hakkı kazanır.

 • 9 ve 10. sınıf nakil başvurularında başarı bursu verilmemektedir.
 • TED Rönesans Koleji Anadolu Lisesi 11 ve 12. sınıflarına yeni öğrenci kaydı alınmamaktadır.

Kesin Kayıt

Aday öğrencilerin velileri aşağıda belirtilen belgeler ile kayıtlarını tamamlar.

 • Anne, baba ve öğrencinin 2’şer adet vesikalık fotoğrafı
 • Anne, baba ve öğrenci nüfus cüzdanı fotokopisi
 • Okul ücreti ödemesi
 • Yurt dışından gelen öğrenciler için denklik belgesinin aslı
 • Öğrenci işleri kayıt bilgi formları