TED Rönesans Koleji Anadolu Lisesi 2023-2024 Akademik Yılı Kayıt Süreçleri

TED Rönesans Koleji Anadolu Lisesi, aday öğrencileri tanımak için öğrencinin sahip olduğu tüm özellikleri bütüncül bir bakış açısıyla değerlendirir.

8.Sınıfı Bitiren Öğrenciler için Lise Kayıt Adımları

TED Rönesans Koleji Anadolu Lisesi kayıt kabul süreçleri, LGS (Liselere Geçiş Sistemi) puan/yüzdelik dilimi göz önüne alınarak aşağıda belirtilen başvuru basamakları doğrultusunda yürütülmektedir:

 • Adaylar web sayfamızda bulunan Başvuru Formunu doldurur.
 • Başvuru formu dolduran adaylar Kayıt Sorumlusu tarafından aranır ve ön bilgiler paylaşılır.
 • Belirlenen LGS taban puan/yüzdelik dilimi ilan edilir ve bu doğrultuda kayıt süreçleri yürütülür.
 • Belirlenen taban puanı/yüzdelik dilimi sağlayan adayların aşağıdaki adımları tamamlaması beklenir.
 1. Bireysel Mülakat Görüşmesi
 2. Dijital Başvuru Dosyası* (Adaylar çevrim içi olarak dosyayı tamamlar. Dijital Başvuru Dosyası içintıklayınız.)
 • Lise kayıt kabul komisyonu tarafından değerlendirilen ve süreçleri olumlu tamamlanan öğrenciler kontenjan doğrultusunda TED Rönesans Koleji Anadolu Lisesine kayıt yaptırma hakkı kazanırlar.

Kesin kayıt işlemini tamamlayan öğrenciler İngilizce ve Türkçe sorularından oluşan Hazırlık Yeterlilik Sınavına alınır. Sınavda belirlenen barajı aşan öğrenciler 9. sınıfa, dil yeterliliği yeterli seviyede olmayan öğrenciler ise lise hazırlık sınıfına devam eder.

*Dijital Başvuru Dosyası İçeriği

 • Kendini Tanıtma Yazısı: Aday öğrenci kendisini, ailesini, hobilerini, gelişmiş ve gelişmeye açık alanlarını, çözdüğü ya da çözmek istediği bir sorunu, sevdiği ve sevmediği şeyleri, geleceği ile ilgili düşünce ve hedeflerini, lise yaşamından beklentilerini, neden TED Rönesans Koleji Anadolu Lisesi’ni tercih ettiğini anlatan en az 200 kelimelik bir yazı hazırlar.
 • LGS Sonuç Belgesi
 • Toplum Hizmeti Çalışmaları ile ilgili Belgeler: Öğrencinin; katıldığı sosyal sorumluluk etkinlikleri, aldığı görevler, yaptığı çalışmalar, katıldığı yarışmalar ve aldığı dereceleri belgeleyen kaşeli/mühürlü ve imzalı dokümanlardır.
 • Sanat, Kültür, Spor ve Bilim Dosyası: Öğrencinin; güzel sanatlar, dans, müzik ve tiyatro alanlarında yeteneklerini, spor ve bilim alanında başarılarını, kültürel etkinliklere katılımını belgeleyen dokümanlardır. Ulusal ya da uluslararası yarışma, festival gibi etkinliklere katıldığına dair çalışma örnekleri, başarı sertifikası, spor lisansı, ödül ya da diğer belgeler dosya içeriğini oluşturur.
 • 1 adet fotoğraf

Başarı Bursu

Başarı bursu LGS taban puan/yüzdelik dilimi ayrıca ilan edilir. Burs diliminde olan adayların nihai bursları Dijital Başvuru Dosyası değerlendirilerek belirlenir.

Burs dilimleri kontenjanlarla sınırlıdır. Güncel kontenjan bilgisi günlük olarak web sitemizde yayınlanır.

Başarı bursu, TED Rönesans Koleji Burs Yönetmeliğinde belirtilen şartların yerine getirilmesine bağlı olarak lise eğitimi süresince devam eder.

TED Rönesans Koleji 8. Sınıfını Bitiren Öğrenciler için Kayıt Aşamaları

TED Rönesans Koleji 8. sınıfını tamamlayan öğrencilerimiz lisemizin hazırlık sınıfına doğrudan geçiş hakkına sahiptir. Öğrencilerimiz İngilizce ve Türkçe sorularından oluşan Hazırlık Yeterlilik Sınavına alınır. Sınavda belirlenen barajı aşan öğrenciler 9. sınıfa, dil yeterliliği seviyesi uygun bulunmayan öğrenciler ise Lise Hazırlık sınıfına devam eder.

9 ve 10. Sınıf – Ara Dönem Nakil Başvurusu

9 ve 10. sınıfa nakil başvurusunda bulunacak öğrenciler TED Okulları Giriş Sınavına, İngilizce Yeterlilik Sınavına ve rehberlik birimimizce mülakata alınır. Sınavda başarılı olan adayların, mülakat görüşmesi öncesinde “Dijital Başvuru Dosyası”nı tamamlamaları beklenir. Tüm süreçlerini olumlu tamamlayan öğrenciler kontenjan doğrultusunda TED Rönesans Koleji Anadolu Lisesine kayıt yaptırma hakkı kazanır.

 • 9 ve 10. sınıf nakil başvurularında başarı bursu verilmemektedir.
 • TED Rönesans Koleji Anadolu Lisesi 11 ve 12. sınıflarına yeni öğrenci kaydı alınmamaktadır.

 

 

 

Kesin Kayıt İşlemleri

Aday öğrencilerin velileri aşağıda belirtilen belgeler ile kayıtlarını tamamlar.

 • Anne, baba ve öğrencinin 2’şer adet vesikalık fotoğrafı
 • Anne, baba ve öğrenci nüfus cüzdanı fotokopisi
 • Okul ücreti ödemesi
 • Yurt dışından gelen öğrenciler için denklik belgesinin aslı
 • Öğrenci işleri kayıt bilgi formları