K12 bütünlüğünde Beden Eğitimi Bölümü olarak sporu yaşam felsefesi haline getirmeyi kendine amaç edinen ve sportif yaşam hedeflerine ulaşan, faaliyet gösterilen tüm okul takım branşlarında öncelikle spor kültürüne sahip olan, topluma faydalı birey olma yolunda desteklenen yeni yeteneklerin keşfedilmesine kapı açan, dünya standartlarında ahlaki değerleri yüksek ve etik değerleri benimseyen bireylerin, verilen eğitimle ve planlanan spor, sosyal etkinlikler, sorumluluk projeleriyle farkındalığını artırarak bilgi, beceri ve başarılarla gerektiği ortamda söz sahibi olma yolunda yetişmesini ve tüm paydaşlarla aidiyet duygusu hissettirecek ortamlar planlamayı hedefliyoruz.

Okulumuzda okul öncesi gruplarımızda Beden Eğitimi ders programı olarak aşağıdaki konu başlıklar kapsar.

  1. Beden Eğitimi ve Spor Bilgisi
  2. Performans Uygulamaları
  3. Düzen Alıştırmaları
  4. Fiziksel Uygunlukta Yer Değiştirme Hareketleri
  5. Fiziksel Uygunlukta Dengeleme Hareketleri
  6. Fiziksel Uygunlukta Nesne Kontrolü Gerektiren Hareketler
  7. Birleşmiş Temel Beceri Hareketleri
  8. SPORTED ve Eğlenceli Spor Etkinlikleri