TED Rönesans Kolejinin çok yönlü ve kapsamlı eğitim sisteminde sanat merkezde yer alan bir bileşendir. Amacımız sanat eğitimiyle araştıran, sorgulayan, bilgili ve duyarlı gençler yetiştirmektir.

Yaratıcı sürecin araştırılması, analizi, keşfi,
Sanat ürünlerinin incelenmesi,
Tasarım ilkeleri doğrultusunda geleneksel ve çağdaş sanat materyallerinin kullanılarak tasarım yapılması,
Görsel sanat dilinin geliştirilmesi,
Sanatın anlamının ve değerinin araştırılması,
Görsel sanat çalışması oluşturulurken farklı tekniklerin bir arada kullanılması ders hedeflerimizdir.

Ders içeriklerimizi uluslararası eğitim programlarını yakından izleyerek çağdaş eğitim uygulama ve metotlarından faydalanarak oluştururuz. Görsel Sanatlar derslerimizde resim, baskı, seramik, ebru ve üç boyutlu çalışmalarla öğrencilerimize farklı teknikleri deneyimleme olanağı sunan disiplinler arası bir program yapılandırılır. Farklı malzemelerle çalışarak farklı teknikler öğrenen öğrencilerimizin düşünme ve karar verme becerileri gelişir.