Okul Öncesi (4 yaş) – İlkokul 4. Sınıf

Çocuklar İngilizce’yi en iyi nasıl öğrenirler?
Yabancı bir dil öğrenmeye erken bir yaşta başlamak gerekir, zira çocuğun yaşı ne kadar küçük ise, dil edinimi o kadar kolay olur. TED Rönesans’ta uyguladığımız eğitim-öğretim programına uluslararası standartlar yön verir ve her bir sınıf seviyesi; çocuğun sosyal, fiziksel, zihinsel ve duygusal gelişimini destekleyecek şekilde yapılandırılır. İlk yıllar programımız, İngilizce becerilerinin gelişimini en üst düzeye çıkarmak için tematik yaklaşımın yanısıra ses bilgisine dayalı bir müfredat içerir. Aynı zamanda öğrenme stratejileri, eleştirel düşünme ve çalışma becerileri de öğretilir. Okul öncesi (4 yaş) sınıfında başlayan ses bilgisi programı, küçük öğrencilerimize ilkokul yıllarında geliştirecekleri bir temel sağlar.

Phonics (Eğlenceli Ses Bilgisi) Nedir?
Phonics (Eğlenceli Ses Bilgisi), senteze dayalı ses bilgisi yoluyla okuma- yazmayı öğretmek için izlenen eğlenceli ve öğrenci- merkezli bir yaklaşımdır. Birden çok duyuya hitap eden bu yöntem, çocuklar için çok motive edicidir ve öğretmenler, öğrencilerinin çok hızlı ilerleme kaydettiklerini gözlemlerler. Araştırmalar, böylesi bir ses bilgisi öğretiminin hem anadili İngilizce olan hem de yabancı dil olarak İngilizce öğrenen öğrenciler için çok uygun olduğunu ortaya koymaktadır. Bu yöntem, dil konusunda zorlanan okurlar söz konusu olduğunda da başarılı olmuştur.

Okul öncesindeki ve ilkokuldaki bütün İngilizce öğretmenlerimizin Phonics eğitimi mevcuttur.

Bu program nasıl uygulanır?

Okul Öncesi 4 Yaş Grubu
Harflerin sesleri öğretilir ve öğrenciler, konuyla ilgili uygulamalı el işi etkinliklerine ve hareketli şarkılara katılırlar. Ayrıca okul öncesi 4 yaş grubundaki öğrenciler, her hafta o ana kadar öğrendikleri sesleri pekiştirmek için “Ses Bilgisi Sunumları” yaparlar.

Okul Öncesi 5 Yaş Grubu
İngilizce’deki 42 ses yedi aşamalı olarak öğretilir, ayrıca (çözülemeyen sözcükler de denen) dikkat isteyen şaşırtmacalı basit sözcükler de öğretilir. İlk altı ses öğretilir öğretilmez, öğrenciler, sesleri karıştırarak bu altı sesi içeren sözcükleri okuyabilir hale gelirler. Öğrenciler, kendi gelişim seviyelerine göre çözebilecekleri kitapları okumaya başlarlar.