Müzik bölümünün amacı; okul öncesinden başlayarak öğrencilerimizin müzik yoluyla estetik yönünü, müziksel algı ve bilgilerini geliştirmek, yetenek ve yaratıcılıklarını geliştirici müzik etkinliklerine katılmalarına olanak sağlamak, gelişmelerinde olumlu etkisi olabilecek müzikleri dinleme alışkanlığını kazandırmak, ulusal ve evrensel müzik kültürünü tanıyan, sanata ve sanatçıya saygı duyan, eleştirel beğeniye sahip bireyler olarak yetiştirilmelerini sağlamaktır.

Okul öncesi müzik derslerinde; programımız haftada 1 ders saati olarak konulara uygun şarkı öğretimi, orff yaklaşımlı müzikli ve ritmik oyunlar, ses çalışmaları, enstrüman tanıtımları ve yaratıcı çalışmalar ile planlanır.