Yaratıcı Drama dersinde genel amaç, yaşantısal deneyimlerin doğaçlama, rol oynama, canlandırma ve daha birçok drama tekniğinden yararlanılarak, kazandırılmak istenen beceri ya da bilginin oyunsu süreçlerle öğrenmedeki kalıcılığın arttırılmasıdır.

Bu kalıcı öğrenmeler gerçekleşirken canlandırmalarla birlikte her tür kültürel malzeme, değişik disiplinler ve sanat alanlarının da devreye girmesiyle drama başka bir boyuta taşınmakta, bu birlikteliklerden yaratıcı yönler ortaya çıkmaktadır.

Yaratıcı Drama, eğitim ortamında herhangi bir olgunun yaparak, yaşayarak; duyguları ve duyuları kullanarak canlandırmalar ve doğaçlamalar sayesinde bir durumu ya da olayı kavramaya yönelik yapılan öğretim yöntemidir.

Öğrencinin kendini ifade etme becerisini geliştirmek, dikkat - algı becerisi kazandırmak, iletişim becerisi ve sorun çözme yetisi kazandırmak, sözel ve imgesel ifadesini ve hayal gücünü kullanabilme becerisini desteklenirken farklı yöntemler kullanılır:

Yaratıcı Drama Teknikleri
Tiyatro Teknikleri
Isınma
Doğaçlama
Canlandırma
Değerlendirme

Öğrencinin, sanatsal yönlerinin ve becerilerinin ortaya çıkarılması için çalışmalar yapılır. Özel ilgi ve yönelimi olan öğrenci bazında gerekli yönlendirmeler yapılarak, ulusal ve uluslararası proje, atölye çalışmaları ve yarışmalara katılması desteklenir.