Bilişim Teknolojileri bölümünün temel hedefi değişen teknolojiye uyum sağlayabilen ve kendini yenileyebilen bilgi toplumunda yerini alabilecek bireyler yetiştirmektir. Öğrencilerimizin teknolojiyi yaratıcılıklarıyla aktif ve çok yönlü olarak kullanmalarını sağlamak amaçlanmaktadır. Bu anlamda öğrencilerimiz, bilişim teknolojilerini her alanda bir araç olarak kullanma bilinci kazanarak bu bilinci günlük yaşamlarına taşımaktadırlar.

Ortaokulda 5. ve 6. sınıflarda zorunlu, 7. ve 8. sınıflarda ise seçmeli olan Bilişim Teknolojileri dersi öğrenci merkezli bir yaklaşımla ele alınmaktadır. Ders dili 5.sınıflarda İngilizce, 6, 7 ve 8. sınıflarda Türkçe’dir.

Ortaokul seviyesinde Bilişim Teknolojileri dersi hedefleri;

• Teknolojiyi yakından tanıyıp etkili ve verimli kullanabilme,
• Günlük hayattaki teknolojik araçların kullanım amaçlarını öğrenme,
• Bilgisayarın donanımını ve yazılımını tanıma,
• Bilgisayarların, makinelerin ve robotların çalışma mantığını anlama,
• İnternet güvenliği, siber zorbalık, bilişim etiği gibi kavramları öğrenme,
• Dijital vatandaşlık ilkelerine uyan bir birey olabilme,
• Resim, kelime işlem, sunum, tablolama programlarını amaca uygun kullanabilme,
• Bulut bilişim kavramını öğrenerek Google eğitim araçlarını kullanabilme,
• Tasarım odaklı düşünerek çeşitli programlarda ürün geliştirme,
• Analitik düşünme, algoritmik düşünme ve problem çözme becerilerinin kazandırılması,
• Blok tabanlı programlamadan metin tabanlı programlamaya geçip projeler geliştirebilme,
• Robotik materyaller ve seviyelere göre uygulamalarla kodlama eğitimi verilmesidir.

Diğer branş öğretmenleri ile yıl içinde ortak çalışmalar yapılarak müfredat ile ilgili dijital kaynaklar belirlenip Bilişim Teknolojileri derslerinde bilgisayar destekli öğretim ve disiplinlerarası çalışmalar gerçekleşmektedir. Her öğrenciye bir bilgisayar düşecek şekilde Windows işletim sistemli bilgisayarlardan oluşan PC Laboratuvarı ve Chromebook’lar kullanılmaktadır. Haftada iki saat olan kulüp saatinde Maker ve Kodlama Kulübü, Robotik Kulübü gibi teknoloji kulüplerinde öğrenciler teknoloji ile üretmenin önemini çeşitli etkinliklerle deneyimler.

Ortaokul Öğrencilerinin Katıldığı Bilişim Teknolojileri Etkinlikleri:

• Avrupa Kodlama Haftası
• Kodlama Saati
• Güvenli İnternet Günü
• TÜBİTAK Araştırma Projeleri Yarışması
• Bilişim Haftası
• Scratch Günü
• TED Rönesans Koleji School Maker Faire
• MakeX Robot Turnuvası
• FLL - FIRST LEGO League