Fen Bilimleri bölümünün genel amacı, tüm öğrencilerin, laboratuvar araç gereçlerini kullanabilen, bilimsel yöntemler kullanarak araştırmalar yapabilen, yaptığı araştırmaları yorumlayabilen, bilimsel sözcük dağarcığını kullanarak bilimsel bilgileri açıklayabilen, Fen ve teknoloji arasındaki ilişkiyi kavrayıp disiplinler arası ürünler oluşturabilen, analitik düşünebilen, çevresindeki olayları gözlemleyip doğru bilgilere ulaşabilen, bilimsel makaleleri ve teknolojik gelişmeleri takip eden, yorumlayabilen, evrensel bir bakış açısına sahip öğrenciler yetiştirmektir.

Sene içerisinde uygulanan öğrenci merkezli tüm deney ve aktiviteler onların yaşamsal ihtiyaçları doğrultusunda tasarlanır. Bu tasarımlarla kurgulanan derslerimizde öğrencilerimizin araştıran, sorgulayan, eleştirel düşünen, problem çözen ve karar veren, yaşam boyu öğrenen, çevreleri ve dünya ile ilgili merak duygularını canlı tutan bireyler olarak yetişmesine hizmet edilir.

Fen Bilimleri dersi 5, 6, 7 ve 8. sınıflarda öğrenci merkezli bir yaklaşımla Türkçe okutulmakta, Fen dersleri laboratuvar ortamında yapıldığı için deneysel çalışmalar dersin önemli bir bölümünü oluşturmaktadır. Ayrıca 5, 6 ve 7. sınıflarda Brainpop uygulaması ile İngilizce terminoloji bilgisi verilmektedir. 8. sınıf eğitim programımız liseye geçiş sınavı çalışmalarını da kapsar. 8. sınıf öğrencileri sınava hazırlık süresince etüt ve test çözme stratejilerini pekiştirici çalışmalarla desteklenmektedirler.

Fen öğretimi aktif öğrenme ve öğretme ilkesine göre işlenmektedir. Yöntem, öğrenciye sadece bilgi vermekle kalmayıp, aynı zamanda öğrencinin işbirliği yapma, tartışma yeteneklerini ve sosyal ilişkilerini de geliştirebilmelidir. Soru cevap, proje, laboratuvar çalışmaları, 3D laboratuvar çalışmaları ile kavramların pekiştirilmesi, sınıf içi deneysel gösteri, gezi - gözlem, tartışma, anlatım, problem çözme, drama (canlandırma) yöntemleri, bölüm öğretmenlerimiz tarafından, fen eğitiminde kullanılan yöntemlerdir.

Tüm öğrencilerin okul içi ve okul dışı uygulanan deneme sınav sonuçları ve ders sınav sonuçları analiz edilir. Her öğrencinin uygulanan sınavlar sonucunda gelişimi istatistiksel olarak takip edilir ve kayıt altına alınır. Öğrenci durumları görüşülerek gerekli tedbirler alınır.

Bölüm Etkinlikleri:
• Ulusal ve uluslararası FLL Turnuvaları
• TÜBİTAK, Bu Benim Eserim ve yurt içi - yurt dışı proje yarışmaları
• Okul içi ve okul dışı bilim sınavları ve bilgi yarışmaları
• Bilimsel içerikli geziler (Rahmi Koç Müzesi, İTÜ Bilim Merkezi, Nezahat Gökyiğit Botanik Bahçesi, İzmir Uzay Kampı, Saint Joseph Doğa Bilimleri Merkezi vb.)