Matematik bölümünün genel amacı, öğrencilerin akıl yürütme, eleştirel düşünme, analitik düşünme, tahmin etme ve problem çözme becerilerini geliştirmeye yönelik etkinlik ve çalışmalar yapmak, bu çalışmalar ile geleceğe yetkin insan yetiştirmektir.

Matematik dersleri 5,6,7 ve 8. sınıflarda Millî Eğitim Bakanlığının öngördüğü müfredat kapsamında Türkçe olarak yürütülmektedir. 5,6,7 ve 8. sınıf matematik müfredatını içeren konularda İngilizce terminoloji kazandırılması hedeflenmektedir.

Ders tasarımlarında ve sınıftaki öğretim yöntemleri belirlerken farklılaştırılmış öğretim etkinlikleri, disiplinler arası tematik etkinlikler, soru - cevap etkinlikleri, teknoloji ile zenginleştirilmiş etkinlikler, ulusal ve uluslararası yarışma ve projeler kapsamında beceri tabanlı çalışmalara yer verilir. Performans çalışmaları ise matematiksel becerileri geliştirmeye yönelik olarak tasarlanmaktadır. Okul içinde uyguladığımız ölçme ve değerlendirme sonuç analizlerine göre derslerimizde tekrar tamamlama çalışmaları yapılmaktadır.

Bölüm Etkinlikleri

Uluslararası Yarışmalar:

6. sınıflar: Atlantic Pasific Matematik Yarışması
7. sınıflar: Gauss Matematik Yarışması
8. Sınıflar: Gauss Matematik Yarışması

TÜBİTAK Proje Çalışmaları:

Ortaokul ve lise öğrencilerimizden TÜBİTAK projesi üzerine çalışmaya istekli öğrencilerimiz ile yürüttüğümüz çalışmalar doğrultusunda proje yarışmalarına katılım gösterilmektedir.

Okul İçi Etkinlikler

Şubeler arası matematik yarışması (5. Sınıf)
Akıl Oyunları Turnuvası (okul geneli)
Matematik etkinlikleri (okul geneli)
Konuk daveti (okul geneli)
Seviyelere göre planlanan geziler

8. sınıf öğrencilerimizin LGS hazırlık süreci takviye kurslarla desteklenmekte, öğrencilerimizin ders başarılarına destek olmak amacıyla etütler düzenlenmektedir.