Ortaokul müzik derslerinde; programımız 5. sınıf düzeyinde MEB müfredat konularıyla birlikte temel müzik bilgileri, müzik kültürü ve enstrüman/branş başlangıç eğitimini kapsayacak şekilde planlanır.

Ortaokul 6, 7 ve 8. sınıf düzeyinde MEB müfredat konularıyla birlikte temel müzik bilgileri, müzik kültürü ve enstrüman/branş eğitimini kapsayan özel bir müzik programı uygulanır.

Müzik dersi aktif öğrenme ve uygulama ilkesine göre işlenmektedir. Yöntem, öğrenciye sadece bilgi vermekle kalmayıp, aynı zamanda öğrencinin yeteneklerini ve sosyal ilişkilerini de geliştirebilmelidir. Soru cevap, uygulama, gözlem, tartışma, anlatım, problem çözme ve canlandırma yöntemleri uygulanmaktadır.

Bölüm Etkinlikleri:
Okul Korosu konserleri
Okul Bandosu konserleri
Okul Orkestrası konserleri
Sokak Çalgıcıları Festivali
Tüm sınıf seviyelerinde sene sonu gösterileri
Okul genelinde Müzikal - Müzik&Dans Gecesi