Bugünün küresel dünyasında başarı için doğru iletişim becerilerinin ve birden fazla yabancı dilin mükemmel düzeyde kullanımı anahtardır. İkinci Yabancı Diller Bölümü olarak hedefimiz öğrencilerimizi yeni bir dil öğrenmeye ve onun kültürünü tanımaya heveslendirmek, farklılıklara saygı duyarak, onlarda istek uyandırmak, ikinci bir dili öğrenerek çok dilli olmanın avantajlarından şimdi ve gelecekte yararlanmalarını sağlamakla beraber Dünya vatandaşı olma yolunda ilerlemelerini hedeflemektedir.

Yabancı dil öğretimine erken yaşta başlanılması büyük önem taşımaktadır. Bu nedenle, TED Rönesans Koleji’nde öğrencilerimiz ikinci yabancı dil öğrenimine 4. sınıfta Fransızca, Almanca, Rusça ya da İspanyolca dillerinden birini tercih ederek başlar. 4 ve 5. Sınıfta, ikişer ders saati, 6. 7. Ve 8. Sınıfta üçer saati ve lise sınıflarımızda dörder ders saati ile öğrencilerimiz tercih ettikleri dili öğrenmektedir.

İkinci Yabancı Diller programı Avrupa Dilleri Ortak Çerçeve Programı’na (Common European Framework of Reference for Languages) uygun olarak hazırlanmıştır. Çerçeve programında tanımlanan hedefler ve yetkinlikler öğrencilerin düzeyini belirler. Bunu yanı sıra, öğrencilerimizin dünyaca tanınan DELF (Fransızca), DELE (İspanyolca), FIT (Almanca) ve TORFL (Rusça) sınavlarına girmeleri için olanak oluşturulur.

Yabancı Dil dersinde özellikle hedeflediğimiz program, belirli bir seviye yakalamaktır. Bu, öğrencinin kendisini B1 seviyesinde ifade edebilmesi ve bunu yaparken iletişim problemi yaşamaması anlamına gelmektedir. Uluslararası sınavları alarak elde edilen sertifika ve diplomalar yabancı üniversitelere kabulü kolaylaştırır ve aynı zamanda bazıları kredi kazandırır.

Dil öğretiminde iletişimsel yaklaşım temel alınmıştır. Konuşma, dinleme, okuma ve yazma becerilerinin gelişimi üzerine kurgulanmakla birlikte etkin iletişimi sağlamak için konuşma ve dinleme becerileri üzerine yoğunlaşmaktadır. Aynı zamanda, dilin doğru kullanımı için dilbilgisi öğretimini de kapsar. Bu sebeple de dilin temel işlevi olan yazılı ve sözlü iletişimin sağlanması dilin kurallarından çok bir iletişim aracı olarak kullanılması önem taşımaktadır. Öğrenciler dil hakkında sadece teorik bilgiler öğrenmek yerine o dili kullanarak iletişim becerilerini geliştirirler. Öğrencilerimiz kalıpları ve dilin kurallarını ezberlemek yerine öğrendiklerini anlamaya ve kavramaya daha sonra da kavradıklarını kullanmaya yönlendirilirler.

Erken yaşta doğru telaffuzun kazandırılmasında öğretmenlerimizin ana dil konuşur olması büyük önem taşımaktadır. Her öğrencimizin öğrenme motivasyonunun en üst düzeye ulaşması ve kendi potansiyelini gerçekleyebilmesi için farklılaştırılmış öğretim teknikleri kullanılır.

Ödevlerimiz “Ters yüz” eğitim konseptine dayalıdır. Bunlar genelde yeni kelime veya yeni kavramlar öğrenmek ile ilgilidir. Evde öğrenilen yeni kelime ve kavramlar okulda uygulanan etkinlikler ile pekiştirilir. Bu yöntemle öğrencilerimiz kendi gelişimlerinin farkında olarak, yeni bir dil öğrenmenin ve bu dilde başarılı olmanın kendi çabalarına bağlı olduğunu bilirler.

Bölüm olarak, öğrencilerimizin İkinci Yabancı Diller alanında Türkiye çapında yapılan çeşitli yarışma ve etkinliklere katılımlarını teşvik ederiz. 2017-2018 Eğitim Öğretim Yılından itibaren geleneksel hale getirmeyi planladığımız ve Türkiye çapında katılıma açık olan Playback Video Clip Yarışması öğrencilerimizin yabancı dil öğrenim süreçlerinde motivasyonlarını arttırmayı hedeflemektedir.