TED Rönesans Kolejinde düzenlenen birçok sosyal etkinlikle öğrencinin kültür, spor ve sanat dallarında bilgi ve becerilerini arttırmaları, özgüvenlerini pekiştirmeleri ve ilerideki sosyal yaşantılarına hazırlanmaları sağlanmaktadır.

Okulumuzda, öğrencilerimizin eğitim öğretim programı içinde çeşitli etkinliklerle kendilerini tanımalarını, ilgi alanlarını fark etmelerini ve çok yönlü gelişmelerini sağlamak amacıyla değişik kulüp çalışmaları gerçekleştirilir. Kulüp çalışmalarının ve diğer sosyal etkinliklerin planlanmasında öğrencilerimizin görüş, istek ve önerilerine yer verilir.

Sanat, spor, bilim, dil ve teknoloji ana başlıkları altında toplanan farklı kulüp çalışmaları, okul saatleri içerisinde okul öncesinden itibaren tüm düzeylerde yapılır.

Okul öncesi yıl boyunca beşer haftalık periyotlar halinde deneyimleyecekleri altı farklı kulüp etkinliğine dahil olurlar.

1. sınıf öğrencilerimiz, yıl boyunca dörder haftalık periyotlar halinde deneyimleyecekleri sekiz farklı kulüp etkinliğine dahil olurlar.

2, 3 ve 4. sınıflar ise her eğitim-öğrenim yılının ikinci haftasında gerçekleştirilen kulüp tanıtımlarının ardından, katılmak istedikleri kulüpleri TED Rönesans Koleji Portal sistemi üzerinden seçerek kulüp derslerini belirler.

Ortaokul ve Lise öğrencilerimiz de eğitim-öğrenim yılının ikinci haftasındaki tanıtımların ardından TED Rönesans Koleji Portal sistemi üzerinden seçtikleri kulüp faaliyetini bir yıl boyunca sürdürürler.

Tüm seviyelerde kulüp çalışmaları, eğitim-öğrenim yılının üçüncü haftasından itibaren aşağıda belirtilen günler ve saatlerde gerçekleştirilir.

Sınıflar Kulüp Günleri Kulüp Saatleri
Anasınıfları Küçük Salı 3.Ders Saati
Anasınıfları Büyük Salı 3.Ders Saati
1. Sınıflar Cuma 5.Ders Saati
2, 3 ve 4. Sınıflar Cuma 4-5.Ders Saati
5, 6, 7 ve 8. Sınıflar Çarşamba 8-9.Ders Saati
Lise Hazırlık, 9, 10 ve 11. Sınıflar Çarşamba 5-6.Ders Saati