Okul Kulüpleri – TED RÖNESANS KOLEJİ

Okul Kulüpleri


TED Rönesans Kolejinde düzenlenen birçok sosyal etkinlikle öğrencinin kültür, spor ve sanat dallarında bilgi ve becerilerini arttırmaları, özgüvenlerini pekiştirmeleri ve ilerideki sosyal yaşantılarına hazırlanmaları sağlanmaktadır.

Okulumuzda, öğrencilerimizin eğitim öğretim programı içinde çeşitli etkinliklerle kendilerini tanımalarını, ilgi alanlarını fark etmelerini ve çok yönlü gelişmelerini sağlamak amacıyla değişik kulüp çalışmaları gerçekleştirilir. Kulüp çalışmalarının ve diğer sosyal etkinliklerin planlanmasında öğrencilerimizin görüş, istek ve önerilerine yer verilir.

Sanat, spor, bilim, dil ve teknoloji ana başlıkları altında toplanan farklı kulüp çalışmaları, okul saatleri içerisinde okul öncesinden itibaren tüm düzeylerde yapılır.

Okul öncesi ve 1. sınıf öğrencilerimiz, yıl boyunca üçer haftalık periyotlar halinde deneyimleyecekleri on farklı kulüp etkinliğine dahil olurlar.

2, 3 ve 4. sınıflar ise her eğitim-öğrenim yılının ilk haftasında gerçekleştirilen kulüp tanıtımlarının ardından, katılmak istedikleri kulüpleri seçen öğrencilerimiz, birinci ve ikinci yarıyıl olmak üzere farklı bir kulüp etkinliği tercih edebilirler.

5. sınıftan itibaren öğrencilerimiz, eğitim-öğrenim yılının ilk haftasındaki tanıtımların ardından seçtikleri kulüp faaliyetini bir yıl boyunca sürdürürler.

Tüm seviyelerde kulüp çalışmaları, eğitim-öğrenim yılının ikinci haftasından itibaren aşağıda belirtilen günler ve saatlerde gerçekleştirilir.

Sınıflar Kulüp Günleri Kulüp Saatleri
Anasınıfları Küçük Çarşamba 09.15 - 09.55
Anasınıfları Büyük Çarşamba 09.15 - 09.55
1. Sınıflar Çarşamba 09.15 - 09.55
2, 3 ve 4. Sınıflar Çarşamba 10.10 - 11.45
5, 6, 7 ve 8. Sınıflar Çarşamba 12.45 - 14.15
Lise Hazırlık, 9, 10 ve 11. Sınıflar Çarşamba 14.30 - 16.05
Atatürk

Ansolon