Toplum Hizmetleri Komitemizin genel amacı öğrencilerimizin toplum hizmeti konusunda bilinçlenmelerini sağlamak ve bu bağlamda sorumluluk sahibi birer yurttaş olabilmeleri için anasınıfından başlayarak tüm sınıf seviyelerinde buna yönelik çalışmalar yapmaktır. Toplum Hizmeti çalışmaları, öğrencilerimizin yaşadıkları çevreyi ve dünyayı farklı açılardan tanımalarına olanak sağlarken aynı zamanda sosyal sorumluluk bilinci ve toplumsal konulara duyarlılıklarını geliştirmelerini hedefler. Ayrıca içinde büyüdükleri dünya için gönüllü çalışmalar yapmayı ilke edinen bireyler olma yolunda ilerlemelerine yardımcı olur.

Okulumuzda gerçekleştirilen toplum hizmeti çalışmalarını; çevre ve doğaya yönelik çalışmalar, hayvanlara yönelik çalışmalar, yaşlılara yönelik çalışmalar ve dezavantajlı gruplara yönelik çalışmalar başlıkları altında özetleyebiliriz. Öğrencilerimiz bu alanlarda sivil ya da resmi toplum kuruluşları tarafından başlatılmış olan kampanyalara dahil olabilecekleri gibi, kendi özgün toplum hizmeti çalışmalarını da planlayabilir ve uygulayabilirler.

Tüm toplum hizmeti çalışmaları, disiplinler arası (yatay) ve seviyeler arası (dikey) ilişkiler kurularak planlanır. Bu planlama yapılırken öğrencilerimizin ilgili toplum hizmeti çalışmasına, duygusal ve bilişsel açıdan hazır olmalarına özen gösterilir.

Okulumuz Toplum Hizmetleri Komitesi öncülüğünde 2017 Şubat ayında başlatılan Uluslararası Ödül Programı Duke of Edinburgh’s International Award Programı ile lise öğrencilerimizin fiziksel gelişim, beceri geliştirme ve toplum hizmeti faaliyetlerini belirledikleri düzen içerisinde tamamlamalarını hedefleriz. Program öğrencilerimizi kişisel keşfe, gelişmeye, özgüven ve özdisiplin kazanmaya, girişimciliğe ve yaratıcılığa, sorumluluk almaya, farklı kültürleri tanımaya ve anlamaya ve doğaya saygı duymaya teşvik eder. Program aynı zamanda öğrencilerimizin kişisel portfolyolarını geliştirmelerine ve üniversite tercihlerinde avantaj kazanmalarına olanak tanımaktadır.