Tıbbi Acil Durumlar

Okulumuzda tam zamanki bir uzman hekim ve bir hemşire bulunmasının yanısıra, ilkyardım sertifikasına sahip öğretmen ve çalışan sayısı yasal olarak belirlenmiş oranın oldukça üzerindedir. Bu sayı her yıl artırılmaktadır.  Bundan başka tam donanımlı bir ambulans hizmeti ile anlaşması bulunmaktadır.

Okul sınırları içinde sağlığı ilgilendiren acil bir durum yaşayan kişiler, okul sağlık görevlilerinin uygun gördüğü yeterli tıbbi desteği verebilecek bir sağlık kurumuna nakledilir. Hastaneye nakil gerektiren durumlar okul hekiminin ve okul müdürünün bilgisi ve kontrolü dahilinde yönetilir. Acil durumlarda öğrenciler için velinin, çalışanlar için de bir yakının bilgilendirilmesi esastır. Hayati bir aciliyetin söz konusu olmadığı durumlarda okul ve veli nakledilecek hastaneye birlikte karar verir. Hayati aciliyet söz konusu olduğunda ise okul hekiminin kararı doğrultusunda en yakın uygun hastanelerden biri tercih edilebilir.

Diğer Acil Durum, Afet ve Olağandışı Koşullar

TED Rönesans Koleji mevcut güvenli ortamını yaşanabilecek acil durum ve afet gibi olağandışı koşullarda da sürdürebilmek üzere hazırlıklar yürütmektedir. Okulda bulunan herkesin bu tip olağanüstü koşullarla mücadele kabiliyetlerini geliştirebilmesi ve hazırlıklı olabilmesi amacı ile eğitimli acil durum ekipleri oluşturulmuştur. Bu ekipler her sene güncellenmektedir. Afet-acil durum plan ve ekip eğitimleri profesyonel ekiplerin de desteği alınarak okulumuza özel olarak düzenlenmekte ve düzenli tatbikatlar gerçekleştirilmektedir. Okulumuzda gerçekleştirilen tatbikatlar, öğrencilerimizin ve okul ortamında bulunan tüm kişilerin afet durumlarına karşı tedbirli ve hazırlıklı olma bilincini artırmaktadır.

Binamızın tüm noktalarında olası yangınlara karşı otomatik yangın söndürme sistemleri bulunmaktadır. Bunun dışında yine tüm alanlarda manuel yangın söndürme sistemleri de aktif durumdadır