Disiplin Anlayışımız

Okulların akademik ya da öğretimsel yönlerinin yanı sıra en önemli görevi, eğitimsel olarak öğrencilerinin kimlik ve kişiliklerinin oluşumuna rehberlik etmektir. Bu rehberliği yaparken okulun vizyonu ve misyonunun yanı sıra okul kültürü ve öğretmenlerin bu kültür çerçevesinde tutumları da çok etkilidir. Okulumuzdaki disiplin anlayışı, öğrencilerimizin özdisiplin becerilerini geliştirmek ve güçlendirmek üzerine şekillenmektedir. Bu çerçevede sosyal sorumluluk bilincine sahip, toplum ve ülke sorunlarına karşı farkındalığı ve çözüm üretme bilinci yüksek, özgüveni gelişmiş, empati kuran, farklılıklara saygılı, çevreye duyarlı, yüksek ahlaklı, her alanda geleceğin lider vatandaşlarını yetiştirmeyi hedefleyen bir okuldur.

Bu anlayış, öğrencilerimizin kendilerini gerçekleştirme sürecinde, öncelikle kendilerini değerli hissetmeleri ile gerçekleşebilir. Değerli hissetmeleri onlarla kuracağımız iletişimle bağlantılıdır. Okulumuzdaki disiplin anlayışı, her öğrencinin bir birey olarak tek, özel ve değerli oluşunu temel alarak öz saygı gelişimini sağlamak, sahip olduğu özelliklerini olumlu yönde aktarabilmesini desteklemek, çevresel ve içsel dinamiklerini anlayarak farklı durumlara uygun tepkiler geliştirmeye yüreklendirmek yönündedir. Bu doğrultuda öğrencilerimizle okulda kurulacak olumlu iletişim, öğrencilerimizi yakından tanımak ve ihtiyaçlarını belirleyerek onlara destek olmak için önemlidir. Bu amaçla, okulumuzun disiplin anlayışı öğrencilerimize evrensel değerler kazandırmak, yaşam becerileri deneyimlerini zenginleştirmek ve sosyal becerilerini geliştirmek felsefesini temel alır.
Öğrencilerimizin kendilerini olumlu şekilde ifade edebilecekleri ortamlar hazırlamak, ödül ve cezaya bağlı olmadan içsel kontrolü ve motivasyonu geliştirmek hedefimizdir.

Bu anlamda okulumuzdaki yaklaşım, öğrencilerimizin yaşam becerilerini öğrenirken ve deneyimler kazanırken kendilerini iyi hissetmelerine ve olumlu bakış açısı geliştirmelerine olanak sağlar. Çocuklar sosyal ortamları içerisinde farklı durumlara uygun davranışları geliştirmeyi yetişkinlerin rehberliğinde öğrenirler. Yetişkinler tarafından yapılan bu rehberlik, eğer çocukların yaşlarına uygun sorumlulukları alabilecekleri, sosyal deneyimlerini artırabilecekleri ve yaşadıkları duruma uygun seçimleri değerlendirip karar verebilecekleri ve duygularını, düşüncelerini uygun yollarla ifade edebilecekleri özgür ortamlara olanak veren bir çerçevede yapılıyorsa olumlu davranış gelişimine etkileri yüksek olur.
Okul–aile arasında tutum birliğinin oluşturulabilmesi, okul felsefesinin ve anlayışının ortak bir çerçevede buluşması, öğrencilerimizin kimlik ve kişilik gelişimlerine katkı sağlayacaktır.

Okul Kuralları

1. Okula/Derse Zamanında Gelmek
TED Rönesans Koleji öğrencileri okula ve derslere zamanında gelir.

Derse geç kalma durumunda;
• Derse geç kalan öğrenci, ilgili müdür / müdür yardımcısına mazeretini ileterek derse giriş kağıdı alır,
• Müdür / müdür yardımcısı üst üste geçersiz mazeretle geç kalan öğrenciyle ilgili olarak şube rehber öğretmenini bilgilendirir,
• Şube rehber öğretmeni öğrenci ile görüşür,
• Geç kalmanın tekrarı durumunda rehber öğretmen öğrenciyle davranışın nedenleri ile ilgili konuşarak uygun bir eylem planı oluşturur,
• Rehber öğretmen yaşanan davranış ile ilgili eylem planı hakkında ilgili müdür / müdür yardımcısı ve veliyi bilgilendirilir. Servisi ilgilendiren bir konu ise servis firması ile de görüşülür,
• Davranış devam ettiği takdirde, ilgili müdür / müdür yardımcısı öğrenci ile görüşerek davranış sözleşmesi yapar. Müdür / müdür yardımcısı öğrenciyle yaptığı sözleşme ile ilgili olarak veliyi bilgilendirir,
• Ortaokul ve Lise öğrencileri, sürecin takip edilmesine rağmen geç kalmanın devamı durumunda Öğrenci Davranış Değerlendirme Kurulu / Disiplin Kurulu’na yönlendirilir.

2. Zorbaca Davranışlar
TED Rönesans Koleji öğrencileri birbirlerine karşı saygılı davranarak barışçıl okul ortamını oluştururlar.
Öğrencilerimizin farklılıklara saygı duyarak birbirleriyle olumlu iletişim becerileri içinde zarar verici davranışlardan uzak durmaları önemsenir.
Bu süreçte bilinçli, kasıtlı ve belli bir süre tekrarlanan kişiye fiziksel, zihinsel, sosyal ya da psikolojik zarar verme amacı güden söz ve eylemler kabul görmez.
• Zarar verici davranışlar görüldüğü anda durdurulur. Öğretmen öğrenci ile görüşür ve konuyu ilgili müdür / müdür yardımcısına aktarır,
• Müdür / müdür yardımcısı; veli, rehber öğretmen ve öğrenciyi toplantıya çağırır. Öğrenciye sözlü uyarıda bulunur,
• Bir sonraki aşama yazılı uyarı sürecidir. Ortaokul ve Lise öğrencileri Öğrenci Davranışları Değerlendirme Kurulu / Disiplin Kurulu’na yönlendirilir.

3. Tehlike İçeren Eşyaların Kullanımı
TED Rönesans Koleji öğrencileri yanlarında yalnızca okul malzemelerini ve okul yönetimince belirlenen eşyaları getirebileceklerini bilirler,
Öğrencilerimizin okula gelirken yanlarında gelişimlerini ve okul süreçlerini olumsuz şekilde etkileyecek eşyalarla gelmemeleri konusu önemsenir,
• Öğrencilerimiz sivri uçlu, kesici tehlikeli eşyaları hiçbir sebeple okula getirmez,

Bu kurala uyulmadığı durumlarda;
• Öğrencinin eşyası alınarak müdür / müdür yardımcısına teslim edilir. Eşyanın iadesi ancak veliye yapılabilir,
• Müdür / müdür yardımcısı; veli, rehber öğretmen ve öğrenciyi toplantıya çağırır. Öğrenciye sözlü uyarıda bulunur,
• Bir sonraki aşama yazılı uyarı sürecidir. Ortaokul ve Lise öğrencileri öğrenci Öğrenci Davranışları Değerlendirme Kurulu / Disiplin Kurulu’na yönlendirilir.

4. Cep Telefonu ve Elektronik Eşya Kullanımı
TED Rönesans Koleji öğrencileri sahip oldukları teknolojik araçları okul kuralları dahilinde uygun kullanma sorumluluğunu taşırlar.
• Cep telefonu, taşınabilir video ve müzik oynatıcı, tablet, ses veya görüntü kayıt cihazı, fotoğraf makinesi gibi eşyaların okula gelmesi durumunda öğrencilerimiz elektronik cihazlarını okul çıkışına kadar kapalı konumda dolaplarında tutarlar. Belirtilen cihazlar kullanılmak üzere okula getirildiyse ancak okul yönetiminin ve ders öğretmeninin bilgisi ve onayı dahilinde kullanılır. Çalışma bitiminde öğrenci dolaplarına konur,
Öğrencilerimiz getirdikleri cihazların kaybolması/zarar görmesi durumunda maddi sorumluluğunu üstlenir.

Bu kurala uyulmadığı durumlarda;
• Öğrenci öğretmen tarafından sözlü olarak uyarılır,
• Uyarılara rağmen kurala uymayan öğrencinin eşyası alınarak müdür / müdür yardımcısına teslim edilir. Eşyanın iadesi ancak veliye yapılabilir,
• Sürecin takibi yapılır. Durumun devamında ortaokul ve lise öğrencileri Öğrenci Davranışları Değerlendirme Kurulu / Disiplin Kurulu’na yönlendirilir.

5. Okul Kıyafeti
Öğrencilerimiz okulumuzun belirlediği forma kuralına uygun giyinirler. Okul ortamına yakışmayacak giysiler giyilmemelidir. Okulumuzun forma düzenine web sitemiz üzerinden ulaşabilirsiniz.

Not: Tüm öğrencilerimizden kolye ve bilezik gibi süs eşyalarını takmamaları, saç bakımlarına özen göstermeleri, saçlarının doğal rengini korumaları, özellikle tırnak bakımında tırnak cilası kullanmamaları beklenir.

Bu kurala öğrencilerinin uymadığı durumlarda;
• Öğrenci öğretmeni tarafından sözlü olarak uyarılır,
• Davranışın tekrarı durumunda rehber öğretmen öğrenciyle görüşür. Davranış sözleşmesi yapılır ve öğrencinin velisi bilgilendirilir,
• Tekrar eden durumlarda müdür / müdür yardımcısı öğrenciye yazılı uyarı verir,
• Yinelenen durumlarda öğrenci, Öğrenci Davranışları Değerlendirme Kurulu / Disiplin Kurulu’na yönlendirilir,

6. Okul Malına Zarar Verme
Öğrencilerimiz okul eşyalarını korur ve özenli bir şekilde kullanırlar.

Bu kurala uyulmadığı durumlarda;
• Öğrenci müdür / müdür yardımcısı ile görüşür. Öğrenci tarafından eşyanın temizliği ya da hasarın telafi edilmesi sağlanır. Davranış sözleşmesi yapılır. Öğrencinin velisi bilgilendirilir,
• Rehber öğretmen öğrenciyle davranışın nedenleri ile ilgili konuşarak uygun bir eylem planı oluşturur,
• Tekrar eden durumlarda müdür / müdür yardımcısı öğrenciye yazılı uyarı verir,
• Yinelenen durumlarda ortaokul ve lise öğrencileri Öğrenci Davranışları Değerlendirme Kurulu / Disiplin Kurulu’na yönlendirilir,

7. Akademik Dürüstlüğe Aykırı Davranma
TED Rönesans Koleji öğrencisi, akademik etiğe önem verir, ödev, proje, sınav gibi süreçlerde özgün ürünler üretir.

Bu kurala uyulmadığı durumlarda,
• Ders öğretmeni öğrenci ile görüşür. Ders öğretmeni, öğrenciyle davranışın nedenleri ile ilgili konuşarak çalışmanın tekrarı/telafisi öğrenci tarafından sağlanır. İlgili müdür / müdür yardımcısına ve rehber öğretmene konuyla ilgili bilgi verir. Müdür / müdür yardımcısı konuyla ilgili veli bilgilendirilir,
• Tekrar eden durumlarda müdür / müdür yardımcısı öğrenciye yazılı uyarı verir,
• Yinelenen durumlarda ortaokul ve lise öğrencileri, Öğrenci Davranışları Değerlendirme Kurulu / Disiplin Kurulu’na yönlendirilir.