Okulumuz MEB tarafından onaylanan çalışma takvimini uygular. Bir eğitim yılı toplam 180 iş gününden oluşur. Sağlık sebebi ile yaşanılan devamsızlıklar kaçınılmaz olmakla birlikte tüm öğrencilerin okula devamı esastır. Hastalık nedeni ile 3 günden fazla devamsızlık yapan öğrencinin, okula başladığında mutlaka doktorundan “okula devamında sakınca yoktur” şeklinde bir rapor getirmesi diğer öğrencilerimizin de sağlık problemleri yaşamaması için çok önemlidir. Sağlık sorunu dışında herhangi bir sebep ile öğrenci okula gelemeyecek ise, ilgili müdür / müdür yardımcısına ve servis görevlisine servis@tedronesans.k12.tr adresi kullanılarak bilgi verilmesi gerekmektedir.

Öğrenciler okula gelmediği günlerde işlenen konulardan ve verilen ödevlerden sorumludur. Öğrenci devamsızlığı uzun sürdüğü durumlarda veli-öğrenci-yönetim toplantısı düzenlenir. Öğrencinin devamsızlığının sınav tarihine rastlaması durumunda, Milli Eğitim Bakanlığı tarafından yayınlanan yönetmeliklerin ilgili maddeleri uygulanır.

Milli Eğitim Bakanlığı Okul Öncesi ve İlköğretim Kurumları Yönetmeliği gereğince; veliler öğrencilerin okula devamını sağlamakla yükümlüdürler. İlköğretim kurumlarında öğrencilerin okula devamı zorunludur.

İzinler
Öğrencinin ailesi yanında kalmasını gerektiren hastalık, ölüm, aileden birinin askerlik durumu gibi nedenlerle velisinin müdür / müdür yardımcısına yazdığı yazılı bildirimi üzerine, bir ders yılında en çok on beş güne kadar izin verilebilir. Bu izinler en az yarım gün olmak üzere parça parça veya bütün olarak okul müdürü veya yetkili kılacağı müdür yardımcısı tarafından verilir. Özüre bağlı izinler devamsızlıktan sayılmaz.

Hastalık Nedeni ile Devamsızlık
Okula devam ederken tedavi ve/veya ameliyat gerektiren bir hastalıktan dolayı okula devam edemeyen öğrencilerin, rahatsızlıklarının bitiminde okula devamları sağlanır. Öğrencilerin hastalık dönemine ilişkin raporları Öğrenci İşleri Birimine ulaştırılmalıdır. Bulaşıcı bir hastalık nedeni ile okula devam edemeyen öğrenciler sakınca olmadığına ilişkin doktor raporu ile okula devam edebilirler. Bu durumdaki öğrencilerin yetiştirilmesi için veli, öğretmen, PDR bölümü ve okul yönetiminin iş birliği ile gerekli önlemler alınır.

Okula Geç Gelme
Tüm öğrencilerin okulda zamanında olmaları ve derslere zamanında girmeleri gerekmektedir. Okula geç gelmeyi alışkanlık haline getiren öğrencilerin bu durumlarının önlenmesi için veli, öğretmen, PDR ve okul yönetiminin iş birliği ile gerekli önlemler alınır.

Derse Devamsızlık
İlk derse girdiği halde sonraki bir veya daha fazla derse özürsüz olarak girmeyen öğrencinin durumu velisine ivedilikle bildirilir ve yarım gün devamsız sayılır.