Öğrencilerimizin gözlemleme ve araştırma yapma ve öğrendikleri ile yaşam arasında ilişkiler kurmalarına destek olan eğitim programımızın önemli etkinliklerinden geziler, öğretim yılı başında velilere duyurulur. Velilerimizin kayıt aşamasında doldurduğu “Gezi İzin Formu”, öğrencimizin geziye katılıp katılmayacağı ile ilgili müdür/müdür yardımcılarımıza bilgi verir. Gezi izin formu doldurulmamış öğrenci geziye katılamaz.

Gezi günü geziye katılmadığı halde okula gelen ve izin kâğıdında gezi izni olmasına rağmen okula geç gelen öğrenciler, takip edecekleri okul programına ilgili idareci tarafından yönlendirilirler. Raporlu olan öğrencilerimizin gezilere katılmaları uygun değildir.

Gezi formunda iznini vermiş ancak öğrencimizin bazı gezilere katılmasını istemeyen velilerimiz, bunu yazılı olarak ilgili müdür/müdür  yardımcısına iletmelidir. Gezilerin hava koşulları ve benzeri nedenlerle iptal edilmesi durumunda veliler elektronik posta veya SMS yoluyla haberdar edilir, varsa yeni gezi programı öğrencilere ve velilere bildirilir.