Öğrencilerimizin güvenliğinin en üst düzeyde sağlanabilmesi için okulumuza giriş ve çıkışlar okul yönetimi tarafından düzenlenmiş tanıtıcı kartlar ve izin formları ile takip edilir. Okulumuza ziyarete geldiğinizde eğitim ve öğretim ortamına girmemenizi, sizin için ayrılmış bekleme alanında danışma görevlimizden destek almanızı rica ederiz.
Ziyaretçi Giriş Kartı (Beyaz) : Herhangi bir amaçla okulumuza gelen tüm ziyaretçiler, geçerli bir kimlik karşılığında “Ziyaretçi Giriş Kartı” alarak içeri girerler ve ziyaretleri süresince yakalarında bu kartı taşırlar.
Okul Öğrenci Çıkış Kartı (Kırmızı) : Servislere kayıtlı bulunmayıp her gün kendi başına çıkış yapacak öğrencilere, velilerinin başvuru dilekçeleri neticesinde verilir. Kartın üzerinde öğrencinin fotoğrafı bulunur. Okul Öğrenci Çıkış Kartı, sadece ortaokul ve lise öğrencileri için geçerlidir.
Öğrenci Alım Kartı (Yeşil) : Her gün velisinin ya da velisi tarafından yetkilendirilmiş bir yetişkinin gözetiminde çıkış yapacak, servis kullanmayan öğrenciler için velisi tarafından doldurulmuş form dilekçe karşılığında düzenlenir. Kartın üzerinde hem öğrencinin hem de öğrenciyi almaya yetkili en fazla iki kişinin fotoğrafı bulunur. Öğrenci Alım Kartı bulunmayan velilerimiz danışma görevlisinden alacakları “Öğrenci Çıkış İzin Formu” ile öğrencilerini okuldan alabilirler.
Öğrenci Çıkış İzni Formu : Okuldan her günkü düzeninden farklı olarak ya da okul saatleri içerisinde çıkış yapacak öğrenciler için düzenlenir. Servislere kayıtlı olmayan ve okul öğrenci çıkış kartı bulunmayan, servislere kayıtlı olduğu halde o gün için servis kullanmayacak olan öğrenciler için düzenlenir. Öğrenci çıkış izni formu ilgili idareciler tarafından sadece öğrencimizi almaya gelen veliye veya velimizin yetkilendirdiği bir yetişkine verilmek üzere düzenlenir.

Öğrenci Çıkış Yerleri ve Çıkış Türleri

Çıkış Yerleri:
Servis kullanan ilkokul ve ortaokul öğrencileri B (2. Kat ) kapısından giriş ve çıkış yaparlar.
Servis kullanmayan ilkokul ve ortaokul öğrencileri A (3. Kat) kapısından giriş ve çıkış yaparlar.
Lise öğrencileri D (Lise Binası) kapısından giriş ve çıkış yaparlar.
Okul öncesi öğrencileri C (Anasınıfı Kapısı) kapısından giriş ve çıkış yaparlar.

Çıkış Türleri:

Servisle Çıkış: Servis kullanan öğrenciler, servis hosteslerinin eşliğinde ve nöbetçi öğretmenlerin gözetiminde okuldan çıkarlar.
Her gün veli/yetişkin gözetiminde çıkış: Servis kullanmayan, kendisinin de tek başına okuldan çıkması velisince/okul idaresince uygun görülmeyen ve mutlaka velisi veya velisinin yetki verdiği bir kişi tarafından alınacak öğrenciler için uygulanan yöntemdir.
Çıkışlarda kullanılacak “Öğrenci Alım Kartı” nın basılabilmesi için veli, form dilekçeyi doldurmak üzere müdür / müdür yardımcılarına başvurur. Okul müdürünün onayının ardından kart basılır. Basılan kartlar, müdür yardımcıları tarafından velilere ulaştırılır.
Her gün kendi başına çıkış: Velisi/okul idaresince öğrencinin okuldan tek başına çıkmasında bir sakınca görülmeyen çıkışlardır. Veli form dilekçeyi doldurmak üzere müdür ve müdür yardımcılarına başvurur. Okul müdürünün onayının ardından basılan kart öğrenciye teslim edilir. Bu uygulama sadece ortaokul ve lise öğrencileri için geçerlidir.
Her zamankinden farklı çıkış: Servis kullandığı halde o gün kendi servisi ile çıkmayan ya da servis değiştiren, “Öğrenci Alım Kartı” nda ismi yazılı kişilerden farklı bir kişi tarafından alınacak olan öğrenciler için kullanılan çıkıştır.
Servis değişikliği için: Veli adres değişikliğinden kaynaklı servis değişikliği taleplerini dilekçe ile ilgili müdür / müdür yardımcısına iletmelidir. Veliler günlük servis değişikliği taleplerini e-posta yolu ile saat 13.00’e, Cuma günleri ise 10.00’a kadar servis@tedronesans.k12.tr adresine yazılı olarak iletir. Müdür / müdür yardımcısı ve servis firma sorumlusu talebi değerlendirir, yer varsa öğrencinin uygun bir servis aracına binmesi planlanır. Durum bilgisi, servis firması tarafından veliye ve ilgili müdür veya müdür yardımcısına bildirilir.
Öğrenciyi her zamankinden farklı bir kişi alacaksa: Veli öğrenciyi alacak kişiyi e-posta yolu ile yazılı olarak müdür / müdür yardımcılarına bildirir. Danışma ve güvenlik görevlileri kimliğini gördükten sonra düzenlenmiş “Öğrenci Çıkış İzni Formu” ile öğrencinin çıkışını sağlar. Bu formun bir kopyası çıkış esnasında öğrenciyi alan kişi tarafından güvenliğe teslim edilir.

Okul sonrası çalışmalarına kalanların çıkışı:
Okul sonrası çalışmalara kalan ve servis kullanmayan öğrenciler:
Okul Öğrenci Çıkış Kartı varsa “Okul Öğrenci Çıkış Kartı”yla, Okul Öğrenci Çıkış Kartı yok ise “Öğrenci Çıkış İzni Formu” ile çıkış yaparlar. Öğrenci Çıkış İzni Formu, danışma görevlisi tarafından düzenlenir. Bu formun bir kopyası çıkış esnasında veli tarafından güvenliğe teslim edilir. Etüt çalışmalarına ve spor takımlarının antremanları nedeni ile okul sonrası çalışmalarına kalan öğrencilerimizin okuldan ayrılış saati 17.00’dir.

Diğer Çıkışlar;
Okul sonrası öğrenci etkinliği: Okul çıkışının sağlıklı yapılması, etkinliği gerçekleştiren süreç sahibi öğretmenin sorumluluğundadır. Süreç sahibi çıkış ile ilgili öğrenci bilgilerini, velileri ile yapacağı görüşmeden sonra okul portalında yer alan ilgili alana işler. Öğrencinin kendi başına okuldan çıkmasına, süreç sahibinin onayı olmadıkça izin verilmez.