Psikolojik Danışmanlık ve Rehberlik – TED RÖNESANS KOLEJİ

Psikolojik Danışmanlık ve Rehberlik

TED Rönesans Koleji Psikolojik Danışma ve Rehberlik Bölümü olarak amacımız; öğrencilerimizin duygusal, sosyal ve bilişsel alanlarda kişisel gelişimlerine yön vermek, kendilerini gerçekleştirme yolunda temel kişilik özelliklerini kazanmış bireyler olmalarına rehberlik etmek, kendileri ve çevreleriyle barışık bir bakış açısı oluşturmalarını sağlamanın yanında yaşadıkları güçlüklerde çözüm yollarını bulmalarına yardımcı olmaktır. Bu doğrultuda, bütüncül bir temelle gelişimsel, önleyici, yönlendirici çalışmalarımız bireysel, sınıf ve grup düzeyinde olup, öğrenci-aile ve okul arasında işbirliğine dayanır.

Psikolojik Danışma ve Rehberlik Bölümü olarak bu amaçlara ulaşabilmek için öğrencilerimize yönelik yaptığımız çalışmaları şu şekilde ifade edebiliriz;

• Oryantasyon ve Uyum Çalışmaları
• Kendini Tanıma Çalışmaları
• Akademik Beceri Geliştirme Çalışmaları
• Sosyal Beceri Geliştirme Çalışmaları
• Mesleki Rehberlik ve Kariyer Danışmanlığı (Lise) Çalışmaları
• Bireysel Öğrenci Görüşmeleri
• Grup Çalışmaları
• Davranış Yönetimi
• Sınıf Rehberlik Çalışmaları

Okulumuz Psikolojik Danışma ve Rehberlik Bölümü olarak velilerimize yönelik yapılan çalışmaları şu şekilde ifade edebiliriz:
Oryantasyon çalışmaları; akademik hayata yeni başlayan ya da seviyeler arası geçişlerde öğrenci, öğretmen ve velilere yönelik yapılan uyum çalışmalarıdır.
Yaş dönemlerine özgü veli paylaşım toplantıları; velilerimizle belli bir konu çerçevesinde bir araya gelip konuşabilmeyi planladığımız toplantılardır.
Uzman kişilerle veli konferansları; belli bir konu çerçevesinde yılda iki kere konunun uzmanlarının katıldığı konferanslar organize edilmesidir.
Veli e-bültenleri; velilerimiz için her dönem en az 2 defa olmak üzere çeşitli konularda bilgilendirici veli bülteni hazırlanmaktadır.
Bireysel Veli Görüşmeleri; velilerimizin, haftalık "öğretmen bireysel görüşme saatleri" çizelgesi doğrultusunda randevu alarak bireysel gerçekleştirdiği görüşmelerdir.
Atatürk

Ansolon