TED Rönesans Koleji Psikolojik Danışmanlık ve Rehberlik Bölümü olarak amacımız; koruyucu ve önleyici rehberlik hizmetleri çerçevesinde öğrencilerimizin sosyal, duygusal ve bilişsel alanlardaki gelişimlerini desteklemek, bu doğrultuda hazırlanan çalışmalar, birey görüşmeler ve veli seminerleri ile öğrencilerimize ve velilerimize rehberlik etmektir. Bölüm olarak planladığımız çalışmaları Sosyal – Duygusal Modülde bir araya getiriyoruz. Bu doğrultuda, bütüncül bir temelle gelişimsel, önleyici, yönlendirici çalışmalarımızı bireysel, sınıf ve grup düzeylerinde planlayıp öğrenci-aile ve okul arasında işbirliği içinde uyguluyoruz.

Psikolojik Danışmanlık ve Rehberlik Bölümü olarak bu amaçlara ulaşabilmek için öğrencilerimize ve velilerimize yönelik yaptığımız çalışmalar şöyledir:
Oryantasyon Çalışmaları: Akademik hayata yeni başlayan ya da seviyeler arası geçiş yapan öğrenciler için planlanan uyum çalışmalarıdır.
Veli Seminerleri: Belirlenen konularda hazırlanan uzman paylaşımları gerçekleştirilir.
Veli Bültenleri: Velilerimiz için çeşitli konularda bilgilendirici veli bültenleri düzenli aralıklarla paylaşılır.
Bireysel Veli Görüşmeleri: Velilerimiz ile ihtiyaçlara göre planlanan randevulu görüşmeler gerçekleştirilir.