Rönesans Eğitim Vakfı (REV), başta Rönesans Holding Onursal Başkanı Bekir Ilıcak olmak üzere, Ilıcak Ailesi’nin girişimleri, destekleri ve bilginin üstünlüğüne olan inançları ile gençlerin ve çocukların eğitimlerini, kişisel gelişimlerini desteklemek amacı ile 2009’da kuruldu. REV, gençlerin kendi potansiyellerini farketmeleri, çok yönlü, eğitimli ve üretken bireyler olarak yetişmelerine katkı sağlamak hedefi ile eğitim programları ve sosyal projeler hayata geçirmektedir. Vakıf, eğitim desteğine ihtiyacı olan gençlerin yanında olmak adına, farklılık gözetmeksizin sürdürdüğü burs programı ile sağladığı maddi desteğin yanı sıra, eğitim alanında da gençlere güçlü fırsatlar sunmaktadır.

Lisans öğrencilerine karşılıksız burs veren Rönesans Eğitim Vakfı, gençlerin aktif birer sorumlu yurttaş olabilmeleri amacı ile yenilikçi eğitim modelleri geliştirmekte ve uygulamaktadır. REV, kendi belirlediği görev ilkeleri kapsamında, yurt içinde ve yurt dışında, başta eğitim olmak üzere bir çok alanda faaliyete geçirdiği güçlü sosyal projeler ve kalıcı eserleri ile geleceğe katkıda bulunmayı kendine misyon edinmiştir.

Rönesans Eğitim Vakfı tarafından Türk Eğitim Derneği (TED) iş birliği ile kurulan ve kalıcı eserler arasında yer alan TED Rönesans Koleji, ilk kez 2014–2015 Eğitim Öğretim yılında öğrencileri, eğitimcileri ve velileri ile buluşmuştur.

Türk Eğitim Derneği ve Rönesans Eğitim Vakfı’nın, eğitimli nesiller yetiştirme ortak amaçları birbirleri ile örtüşmüş ve yapılan güçlü iş birliği, “Eğitimde Rönesans” felsefesi ile fark yaratacak hizmetler sunarak elde edilecek gelirin, Rönesans Eğitim Vakfı’na bağışlanarak, tekrar eğitime yönlendirilmesini amaç edinmiştir.