Okulumuzdaki iki aktif revirimiz tam zamanlı bir uzman hekim (aile hekimliği uzmanı) ve iki okul hemşiresi ile hizmet vermektedir. Okul saatlerinde sağlığı ilgilendiren konularda öğrencilerimiz bu revirlerde değerlendirilir, gereğinde haberdar etmek amacı ile aileler aranır. Genel okul sağlığını ilgilendiren konularda velilerimize elektronik posta ile bilgilendirme yapılır. Yıl içinde iletilen bu sağlık bilgilendirme mesajlarının takip edilmesi ve gereğinde geri bildirim verilmesi öğrencilerimizin sağlık konularında iş birliği ile izlenmesini sağlar.

Öğrenci Sağlık Formu

Kayıt sırasında velilerimizin “Öğrenci Sağlık Formu”nu eksiksiz olarak doldurması istenir. Değişen sağlık durumunda sağlık ekibinin bilgilendirilmesi önemlidir.

Özellikli Sağlık Durumları

Okul yönetimi ve sağlık birimi özel bir sağlık durumu yaşayan veya bir nedenle ilaç kullanan öğrencilerimiz hakkında detaylıca bilgilendirilmelidir. Öğrencinin tedavisinden sorumlu hekiminin düzenleyeceği tanı/tedavi ya da okula devam edebilirlik/edemezlik durumunu netleştiren hekiminden raporu ve diğer belgeler revire ve öğrenci işlerine teslim edilmelidir.

“Öğrenci Sağlık Formu” ve öğrencinin hekiminden gelen raporlar öğrenciye ait sağlık dosyalarında tutulur. Okul hekimimiz gerektiğinde velilerimizin izni dahilinde öğrenciyi takip eden diğer hekimler ile hastalığı ve tedavisi hakkında görüşme talep edebilir.

Öğrencinin alerji nedeni ile kaçınması gereken bir ilaç, yiyecek vb. bulunması durumunda, gerekli önlemleri ve uygun koşulları sağlamak üzere durumu açıklayıcı bir hekim raporu istenmektedir.

Toplumdan Edinilmiş Enfeksiyon Hastalıkları

Toplumdan edinilmiş (üst solunum yolu enfeksiyonu, döküntülü hastalıklar, ishal ve ateş ile seyreden hastalıklar vb.) hastalık hali yaşayan öğrencinin okula devam etmeyip evde istirahat etmesi esastır. Gün içerisinde bu tip belirtileri gösteren öğrencilerin velileri okul reviri tarafından aranır ve öğrencinin okuldan alınarak istirahat ettirilmesi istenebilir. Amaç hem hasta öğrencinin iyileşmesinin hızlanması hem de okul içindeki bulaşmanın en aza indirilmesidir.

Gereğinde diğer velilerimizi de zamanında bilgilendirebilmek amacı ile, bulaşıcı hastalığı tespit edilen öğrencinin okula devam edebilirlik/edemezlik durumunu netleştiren “Hekim Raporu”nu bir an önce okul revirimize ulaştırılmalıdır.

Diyet Düzenlemesi

Gün içinde gelişen bir yakınma nedeniyle öğrencinin menüdeki yemekten kaçınması gereken durumlarda öğrenciye, sağlık birimi tarafından özel menü düzenlenir.

İlaç Uygulamaları

Okul saatleri ve sınırları içerisinde, tüm sınıf seviyelerinde, öğrencilerimizin herhangi bir nedenle kullanacağı ilaçlar revirde uygulanır. Okulda uygulanacak her bir ilaç için “TED Rönesans Koleji İlaç Kullanım Etiketi” doldurularak revire teslim edilmelidir. “TED Rönesans Koleji İlaç Kullanım Etiketi” eğitim öğretim yılı başında toplantısında velilerimize dağıtılır. Yıl içinde etiketlerinin bitmesi durumunda velilerimiz sınıf öğretmenleri ya da danışma görevlimiz aracılığıyla yeni etiketlerini alabilirler.

Veli tarafından ilaç etiketi yapıştırılmamış ya da orijinal ambalajı içinde okula iletilmemiş ilaçların okulda uygulanması mümkün olamayacaktır.

Vitamin, probiyotik vb. ürünler ile Türkiye’de ilaç ruhsatı olmayan ürün uygulamalarının evde gerçekleştirilmesi beklenmektedir. Okulda uygulanması istenen ilaçların uygulama zamanlarının kahvaltı-öğlen-ikindi beslenmesi gibi ortak zamanlarda planlanması, akışın engellenmemesi bakımından önemlidir.

Koruyucu Sağlık Uygulamaları

Türkiye Halk Sağlığı Kurumu tarafından yapılan uygulamalar: Okulumuzda İstanbul Halk Sağlığı Kurumu Maltepe Toplum Sağlığı Merkezi tarafından yapılacak uygulamalara ait duyurular ve uygulama ile ilgili ön bilgilendirme velilerimize yazılı olarak iletilir. Velilerimizin uygulamaya izin verip vermediği yine yazılı (onam formu ile) olarak istenir. Velisi tarafından onay formu doldurulmuş öğrencilere Maltepe Toplum Sağlığı Merkezi görevlileri tarafından yapılacak uygulamalar okul revirlerimizde, okul hekimi ve hemşiresi gözetiminde gerçekleştirilir.

Saç Taramaları

Ne yazık ki dünyanın hiçbir yerinde bitsiz okul yoktur. Saç biti topluca bir arada bulunulan ortamlarda doğrudan temas ile ya da ortak kullanılan eşyalarla kişiden kişiye geçebilir. Tüm öğrencilerimizin saçlarının aynı zamanda kontrol edilerek gereken önlem ve tedavinin eş zamanlı alınması bu geçişleri en aza indirir.

Sağlık birimi tarafından yapılacak yönlendirme ile tüm öğrencilerin saçlarının eş zamanlı olarak bit aranması amacı ile incelenmesi, bit saptandığında tam arınma sağlanmadan öğrencinin okula getirilmemesi istenmektedir. Bu konuda velilerimizin diğer öğrencilerin sağlığı açısından maksimum özeni göstermeleri beklenmektedir.

Okul hayatı boyunca haftalık kontrollere devam edilmesi tavsiye edilir.

Beden Kitle İndeksi Takibi

Çocukluk çağında obezite sıklığı giderek artan bir sorun haline geldiğinden; hem farkındalık yaratmak hem de öğrencilerimizin beden kitle indekslerini persantil eğrileri ile takip edilebilmek amacı ile boy ve kilo ölçümleri yapılmaktadır. Ölçümler okul portalındaki öğrenciye ayrılan alandan takip edilebilir.

Mahremiyet ve Bireyselliğe Saygı

Sağlık ile ilgili tüm süreçlerde mahremiyet başta olmak üzere, öğrencinin bir birey ve hasta olarak hakları gözetilir.