Sosyal Etkinlikler ve Kulüp Çalışmaları – TED RÖNESANS KOLEJİ

Sosyal Etkinlikler ve Kulüp Çalışmaları

TED Rönesans Kolejinde düzenlenen birçok sosyal etkinlikle öğrencilerimizin kültür, spor, sanat, bilişim teknolojileri ve toplum hizmeti alanlarında bilgi ve becerilerini arttırmaları, öz güvenlerini pekiştirmeleri ve ilerideki sosyal yaşantılarına hazırlanmaları sağlanmaktadır.

Okulumuzda, öğrencilerimizin eğitim öğretim programı içinde çeşitli etkinliklerle kendilerini tanımalarını, ilgi alanlarını fark etmelerini ve çok yönlü gelişmelerini sağlamak amacıyla değişik kulüp çalışmaları gerçekleştirilir. Kulüp çalışmalarının ve diğer sosyal etkinliklerin planlanmasında öğrencilerimizin görüş, istek ve önerilerine yer verilir.

Spor, sanat, bilişim teknolojileri ve toplum hizmeti ana başlıkları altında toplanan farklı kulüp çalışmaları, okul saatleri içerisinde anasınıflarından itibaren tüm düzeylerde yapılır.

Okul öncesi ve 1. sınıf öğrencilerimiz, yıl boyunca üçer haftalık periyodlar halinde deneyimleyecekleri on farklı kulüp etkinliğine dahil olurlar.

2, 3 ve 4. sınıflar ise her eğitim-öğretim yılının ilk haftasında gerçekleştirilen kulüp tanıtımlarının ardından, katılmak istedikleri kulüpleri çevrim içi okul portalı üzerinden seçerek, birinci ve ikinci yarıyıl olmak üzere farklı bir kulüp etkinliği içerisinde yer alabilirler.

5. sınıftan itibaren öğrencilerimiz, eğitim-öğretim yılının ilk haftasındaki tanıtımların ardından çevrim içi okul portalı üzerinden seçtikleri kulüp faaliyetini bir yıl boyunca sürdürürler.

Tüm seviyelerde kulüp çalışmaları, eğitim-öğretim yılının üçüncü haftasından itibaren aşağıda belirtilen günler ve saatlerde gerçekleştirilir.

Sınıflar Kulüp Günleri Kulüp Saatleri
Anasınıfları Küçük Çarşamba 09.30 - 10.10
Anasınıfları Büyük Çarşamba 09.30 - 10.10
1. Sınıflar Çarşamba 09.30 - 10.10
2,3 ve 4. Sınıflar Çarşamba 10.20 - 11.50
5,6,7 ve 8. Sınıflar Çarşamba 12.55 - 14.20
Lise Hazırlık ve 9. Sınıflar Çarşamba 14.30 - 16.00
Atatürk

Ansolon