Türk Eğitim Derneği, köklü bir sivil toplum kuruluşu olarak kurulduğu günden beri eğitim alanında faaliyet göstermekte olup, aynı zamanda yeterli maddi olanağa sahip olmayan ahlaklı, anlayışlı ve çalışkan Türk çocuklarının eğitimlerini desteklemekte ve Türk eğitim sistemine maddi ve bilimsel katkılar sağlamaktadır.

Türk Eğitim Derneği’nin ışığında TED Rönesans Kolejinin temel amacı; yapılandırmacı, yaşam temelli ve öğrenciyi merkeze alan, öğretim programlarında yer alan bilgi, beceri ve değerlere eşit derecede önem veren, teknolojiyi eğitim ve hayatın her alanında etkili ve olumlu bir şekilde kullanma olanağı sağlayan, eğitimin tüm paydaşlarıyla iletişim ve iş birliğini teşvik eden, öğrencilere kendilerini ifade edecekleri ulusal ve uluslararası platformlar oluşturan, veli işbirliğini eğitimde başarının vazgeçilmez bir öğesi olarak gören, kültür, sanat ve spor alanlarında öğrencilerin yetişmesine olanak sağlayacak ortamlar hazırlayan bir eğitim-öğretim anlayışını hayata geçirerek; Atatürk ilkeleri ve Cumhuriyetin kazanımlarına bağlı, bilimsel düşünen ve yaratıcı çözümler sunan, sosyal sorumluluk bilincine sahip, toplum ve ülke sorunlarına karşı farkındalığı ve çözüm üretme bilinci yüksek, en az bir yabancı dili bilen ve yaşamında etkili bir şekilde kullanan, öz güveni yüksek, demokrat, empati kuran ve farklılıklara saygılı, çevreye duyarlı, yüksek ahlaklı,  dünya vatandaşı vizyonuna sahip, her alanda geleceğin lideri bireyler yetiştirmektir.
TED RÖNESANS KOLEJİ STANDARTLARI
ULUSLARARASI Oxford AQA Uluslararası GCSE
Uluslararası Gençlik Ödülü-Türkiye
BTEC (İşletme ve Teknolojik Eğitim Kurulu Yeterlik Programları)
AP (Advanced Placement/İleri Seviye Programlara Yerleştirme)
Kanada Çift Diploma Programı
TED-Kanada Uluslararası Öğrenci Değişim Programı
Eğlenceli Ses Bilim (Phonics)
Eko-Okullar Programı
ULUSAL Milli Eğitim Bakanlığı Beyaz Bayrak Projesi Sertifikasyonu
Milli Eğitim Bakanlığı Beslenme Dostu Okul Sertifikasyonu
Türkiye Özel Okullar Birliği Derneği Üyeliği