Yemek Hizmetleri

Okulumuzda yemek hizmeti Parıltım şirketi tarafından verilmektedir. Firmanın seçiminde ISO 22000 Gıda Güvenliği Yönetim Sistemi , ISO 10002 Müşteri Memnuniyeti Yönetim Sistemi, ISO 9001 Kalite Yönetim Sistemi , ISO 14001 Çevre Yönetim Sistemi, OHSAS 18001 İş Sağlığı ve Güvenliği Yönetim Sistemi belgelerine sahip olmaları, yurtiçi ve yurtdışında verdikleri hizmet kalitesi kontrol edilerek, mutlaka özel okul tecrübesi olması zorunluluğu aranmaktadır.

Okulumuzda öğrencilerin yemek menüleri, çocuk gelişiminin desteklenmesi amacı ile uzman gıda mühendis ve diyetisyen kontrolünde hazırlanmakta, protein, karbonhidrat, vitamin ve mineralleri dengeli şekilde içermesine dikkat edilmektedir.

Tedarikçi firma yemek üretimini okulda gerçekleştirir, okul bünyesinde uzman personel tarafından servis edilir. Yemekler okul öncesi, ilkokul 1 ve 2. sınıf öğrencilerinin masalarına 3,4. sınıf ve daha büyük yaş grubu öğrencilere self servis şeklinde servis edilir. Okulumuzda öğrencilerimize sabah kahvaltısı, öğle yemeği ve ikindi kahvaltısı sunulmaktadır.

BESLENME DOSTU OKUL PROGRAMI
Genel Bilgi
Avrupa bölgesindeki 17 ülkenin dahil olduğu Dünya Sağlık Örgütünün “Nutrition Friendly Schools Initiatives- Beslenme Dostu Okul Girişimi” Millî Eğitim Bakanlığı ile Sağlık Bakanlığı arasında imzalanan protokol ile ülkemizde de başlatılmıştır. Beslenme Dostu Okul Programı Millî Eğitim Bakanlığı’na bağlı özel ve/veya kamu; okul öncesi, ilkokul, ortaokul ve liseleri kapsamaktadır.

Bu program ile öğrencilerimizin;
• “Sağlıklı Beslenme ve Hareketli Hayat” ilkeleri konusunda farkındalıklarının artması,
• Çağın sorunlarından biri olan obezite ile mücadeleyi destekleyecek yeterli ve dengeli beslenme alışkanlıklarını edinmesi,
• Düzenli fiziksel aktivite alışkanlığını kazanması,
• Okul ve toplum sağlığının üst düzeye çıkarılması hedeflenmektedir.

TED RÖNESANS KOLEJİ BESLENME DOSTU OKUL
UYGULAMA KOMİTESİ
Üyeler
• Her yılın ilk Öğretmen Genel Kurulu’nda Beslenme Dostu Okul Uygulama Komitesi’nde görev almak istediğini belirten anasınıfı, ilkokul ve ortaokul öğretmenleri,
• Her yıl Okul Aile Birliği’ne seçilmiş ve ilk toplantıda Beslenme Dostu Okul Uygulama Komitesi’nde görev almak istediğini belirten anasınıfı, ilkokul ve ortaokul velileri,
• Okul doktoru,
• Müdür yardımcısı,
• Yemek firması proje müdürü,
• Yemek firması diyetisyeni,

Üyelerin Sorumlulukları
• Yemek firması tarafından oluşturulan aylık yemek menülerinin karbonhidrat-protein dengesi açısından bir üye tarafından kontrolü,
• Yemek firması tarafından oluşturulan aylık yemek menülerinin alınan kararlar ve komite ilkelerine uygunluğu açısından bir üye tarafından kontrolü,
• Hazırlanan aylık menülerin her ayın son gününde tüm velilere e-posta olarak gönderilmesinin okul yöneticisi üye tarafından sağlanması,
• Hazırlanan aylık menülerin ilkokulda tüm sınıflara, ortaokulda ise ortak duyuru panosuna asılmasının okul yöneticisi üye tarafından sağlanması,
• Komitede görev alan Okul Aile Birliği temsilcisi olan üyelerin komitenin çalışmaları hakkında Okul Aile Birliğini düzenli bilgilendirmesi,
• Yemek Firması üst düzey yönetiminin eğitim-öğretim yılı başı, 1. dönem sonu ve 2. dönem sonu değerlendirme toplantısına katılımının yemek firması temsilcisi üye tarafından sağlanması

Komitenin Amacı
• Uygulanabilir ve sürdürülebilir bir sağlıklı beslenme bilgi, tutum ve davranışı edindirerek öğrencileri geleceğe hazırlama,
• Sağlığını koruyabilecek ve beslenme ile önlenebilir hastalıkların önüne geçebilecek mutlu ve sağlıklı bireyler yetiştirme,
• Beslenme dostu okul ortamını kurma, geliştirme ve sürdürme,
• Tedarikten tüketime kadar olan tüm aşamaların takibini sağlama,
• Amaç ve hedeflerin müfredatta yer almasını sağlama

Komitenin Hedefleri
• Tedarikten tüketime hijyenik gıda standartlarının sağlanması,
• Öğrencilerin yemek öncesi ve sonrası el hijyeninin sağlanması,
• Besin çeşitliliği sağlanmış, yeterli ve dengeli beslenme menülerinin hazırlanması,
• Aşağıdaki besinlerin menülerde yer almaması ve okulda tüketilmemesinin sağlanması,
1. Doymuş yağ içeren margarin vb. yağlar,
2. Yapay tatlandırıcı ve glikoz şurubu içeren gıdalar,
3. Pişirme usulüne uygun olmayan (ısıl işlem görmüş, karbonize olmuş vb) gıdalar,
4. Tuz ve şeker içeriği yüksek gıdalar,
5. Yapay aroma-kola-asit içeren gıdalar,
6. Organik olmayan tavuk ve yumurta,
7. Hazır dondurma, meyve tozları vb. gibi aslına uygun olmayan yapay gıdalar,

Ulaşım

2017-2018 eğitim ve öğretim yılında okulumuzun öğrenci servis hizmeti İlkem Turizm tarafından sağlanacaktır. Deneyimli sürücüler ve servis hostesleri ile sunulan taşımacılık hizmeti, GPRS sistemi ile internet üzerinden okul yetkilileri ve velilerimiz tarafından anında takip edilebilecektir. Ayrıca servis firmasının cep telefonları üzerinden bu sistemin takibini gerçekleştirebileceğiniz IOS ve android uygulamaları bulunmaktadır.
Ulaşım firmasıyla irtibat kurmak istediğiniz takdirde firma yetkilisini arayabilirsiniz (GSM: 05492086892
E-posta : servis@tedronesans.k12.tr )

Güvenlik

TED Rönesans Koleji riskleri, kaza ve yaralanma riskleri, dış riskler ve doğal riskler olarak üç şekilde gruplandırmış ve bunlara karşı gerekli önlemleri almıştır. Okulumuzdaki yaşam alanları öğrencilerin günlük hayatta maruz kalabilecekleri kaza ile yaralanma risklerini en aza indirmek üzere güvenlik esaslarına uygun olarak düzenlenmiş olup periyodik olarak bu bakımdan değerlendirilmektedir.

Okul süresi içindeki ders dışı saatlerde, bina içinde içinde ve bahçesinde nöbetçi öğretmenlerimiz görev almaktadır. Düşme, çarpma, zedelenme ve benzeri durumlarda sağlık ekibimiz duruma müdahale eder ve velilerimiz revir tarafından bilgilendirilir.

TED Rönesans Koleji, doğal risk olarak gördüğümüz doğal afetler ve son yıllarda ciddiyetini toplum olarak çok daha iyi algıladığımız deprem konusunda 6331 Sayılı İş Sağlığı ve Güvenliği Kanunu çerçevesinde, öğrencilerimiz, öğretmenlerimiz ve tüm çalışanlarımız için planlanmış eğitimler, haberli/habersiz tatbikatlar ve bilinçlendirme çalışmaları yürütülmektedir.

Okulumuzda güvenlik hizmeti, yurt dışında ve ülkemizde 78 ilde faaliyetini sürdüren sektörde ilkler içerisinde olan yetkin ve profesyonel ekibi ile İç İşleri Bakanlığı Özel Güvenlik Şirketi Faaliyet İzin Belgesi(ile) ve İl Valiliği İzin Belgesi ile hizmet veren Securitas Güvenlik Firması tarafından sağlanmaktadır. Okulumuzda 24 saat boyunca vardiya fiziki ve elektronik sistemi ile güvenlik sağlanmaktadır. Ayrıca okul koridorları, okulun girişi ve çevresi 24 saat yeterli sayıdaki kamera sistemi ile gözetlenir.