Okulumuzda velilerimiz ile kurduğumuz iletişim, öğrencilerimizin öğrenme deneyimlerini zenginleştiren en önemli faktörlerden biridir. Velilerimiz ile iletişimin etkin bir şekilde yürütülebilmesi açısından, tüm velilerimizin okulumuzda bulunan bilgilerini (adres, cep telefonu, e-posta ve diğer önemli bilgiler) güncel tutmaları önemlidir. Bir Eko-Okul üyesi olan okulumuzda tüm yazışma ve bilgilendirmeler dijital ortam üzerinden yapılmaktadır. Bu nedenle iletişim bilgilerinin değişmesi halinde Öğrenci İşleri Bölümü ile iletişime geçilerek değişikliklerin en kısa zamanında okul sistemine aktarılması sağlanmalıdır.

SMS: Etlinliklerimiz ve önemli duyurularımızı sizlere hatırlatmak için kullandığımız bir iletişim yoludur. Tekrar hatırlatmak isteriz ki, cep telefon numaranızın güncel olması ve toplu SMS almaya açık olması tüm önemli duyuruların sizlere ulaştırılabilmesi için önemli ve gereklidir. Kayıt evrakları arasında bulunan “Bilgilendirme Onay Formu” nun “İzin Veriyorum” şeklinde doldurulmuş olması gerekmektedir.

K12: Öğrenci bilgi depolama sistemidir, okul sistemi içinde kullanılır.

Telefon: İhtiyaç hissedildiğinde kullanılan bir iletişim aracıdır. Özellikle; revir başvuruları hakkında bilgilendirme ve değerlendirme için ya da tıbbi olarak gerekli olduğunda öğrencinin revire başvuru yaptığı gün içinde hekimimiz ya da hemşiremiz velilerimizi arayabilmektedir.
Bu nedenle, kayıt sırasında sizlere iletilmiş olan “Öğrenci Sağlık Formu”nun eksiksiz olarak doldurularak okula teslim edilmesi ve içerdiği bilgilerin değişmesi durumunda güncellenmesi oldukça önemlidir. Ayrıca yıl içinde iletilecek sağlık bilgilendirme mesajlarının takip edilmesi; öğrencilerimizin sağlık konularındaki takibi ve velilerimiz ile iş birliği içerisinde ilerleyebilmek bakımından önem taşımaktadır.

Veli Toplantıları: Veli toplantıları, veli ve öğretmen iş birliği oluşması ve bu işbirliğinin devamında önemli bir fırsat olarak görülür. Bu toplantılarda öğrencinin akademik, sosyal ve duygusal gelişimi öğretmen ve veli tarafından değerlendirilir. Eğitim yılı içerisinde iki kez genel veli toplantısı yapılır.

Bireysel veli/öğretmen/rehberlik/okul yönetimi görüşmeleri: Genel veli toplantıları dışında, arzu eden velilerimiz veli görüşme günlerinde öğretmenlerimizle görüşebilirler. Bireysel veli-öğretmen görüşme saatlerinin listesi her akademik yılın başında velilerimizle paylaşılır.

İnternet sitesi: www.tedronesans.k12.tr adresinde yer alan ve devamlı güncellenen sitemizden en son haberleri takip edebilirsiniz.

E-posta: Okulumuz “Eko- Okullar” programının bir üyesi olduğundan sizlerle yaptığımız tüm yazışmalar dijital ortam üzerinden yürütülmektedir. Size ulaştırmak istediğimiz önemli ve genel duyurular için sıkça kullandığımız bir iletişim yoludur
E-posta adreslerinizin güncelliği duyurularımızın size zamanında ulaşması için önemlidir. İletişim kurmak istediğiniz takdirde tüm öğretmenlerimizin ve yöneticilerimizin e-posta adresleri isim.soyadı@tedronesans.k12.tr olarak düzenlenmiştir.

Facebook: Facebook sayfamızdan yapılan etkinliklerin fotoğraflarına, videolarına ve okulumuzla ilgili duyurulara ulaşabilirsiniz.
https://www.facebook.com/tedronesans

Twitter: Twitter sayfamızdan okulumuzla ilgili yapılan güncel duyurulara ulaşabilirsiniz.
https://twitter.com/tedronesans

Instagram: Instagram sayfamızdan yapılan etkinliklerin fotoğraflarına, videolarına, anlık hikayelere ve okulumuzla ilgili duyurulara ulaşabilirsiniz.
https://instagram.com/tedronesanskoleji

Youtube: Youtube kanalımızdan okulumuzun tanıtım ve etkinlik videolarına ulaşabilirsiniz.
https://goo.gl/r1Mmqv

Aile Okulu Eğitim Çalışmaları: TED Rönesans Koleji Psikolojik Danışmanlık ve Rehberlik (PDR) Bölümü tarafından velilerimize yönelik eğitim çalışmaları organize edilir. Ayrıca okulumuza davet edilen uzmanlarca velilerimize bilgilendirme seminerleri düzenlenir. Bu seminerlerde oyun çağından başlayıp ergenlik sürecine kadar uzanan geniş yelpazede her yaş grubuna yönelik ortak tutum ve yaklaşımların yaygınlaştırılmasına çalışılır.

Düzenli Kurumsal Yayınlar:

Aylık E-Bülten: Okulumuzda gerçekleştirilen etkinlik ve haberlerin içerik ve görselleri ile birlikte velilerimizle paylaşıldığı dijital yayınımızdır.

Kütüphane E-Bülteni: Okul kütüphanemizde yapılan etkinlikleri, koleksiyona yeni eklenen yayınları, en çok ödünç alınan kitap istatistiklerini, yazar tanıtımlarını, öğrencilerin kitaplara ilişkin çalışmalarını ve okuma önerilerini içerir.

Psikolojik Danışmanlık ve Rehberlik Birimi E-Bülteni: Velilerimiz için öğrencilerimizin gelişim süreçlerini destekleyecek ihtiyaç ve güncel konuları kapsayan veli bültenleri yayımlanır.

TED Alkış (Okul E-Dergisi): Eğitim öğretim yılının her bir dönemine “Genç Kalemler Yazı Kulübü” nün belirlediği konu doğrultusunda bilgilendirici içerik, öğrenci ürünlerini ve güncel kitap önerilerini içerir.

Yıllık: Her yıl Haziran ayında, öğrencilerimizin, okul kadromuzun ve etkinliklerimizin yer aldığı okul yıllığımız hazırlanır. Her akademik yılın sonunda isteyen öğrencilerimiz ve velilerimiz okul yıllığını Muhasebe bölümümüzden satın alabilirler.

Televizyon: TRT kanalları, özellikle okulların tatil olması (örneğin kar tatili vs.) ile ilgili valilik ve bakanlık kararlarını ileten resmi kurumdur. Bu resmi kurum tarafından duyurulmuş tatillerde velilerimize tekrar okul tarafından duyuru yapılmayacaktır.

Posta (Kurye, PTT): Okula dönüşünü istediğimiz önemli belgeler söz konusu olduğunda “posta adresinize gönderim” kullandığımız bir iletişim şeklidir.

Anketler: TED Genel Merkezi tarafından uygulanan veli, öğretmen ve öğrenci memnuniyet anketleri sayesinde görüş ve beklentileriniz alınarak, anket sonuçları okulumuzun sürekli gelişimine destek olmaktadır.

Bayrak Törenleri: Duyuruların yapıldığı, öğrencilerimiz ile ilgili önemli bilgilerin paylaşıldığı bir ortamdır. Tüm öğretmen ve öğrencilerimizin bayrak törenine katılmaları beklenmektedir.