TED Rönesans Koleji’ne Yurt Dışından Başvuran Adaylar için Kayıt Süreci

OKUL ÖNCESİ

Yurt dışından gelen Okul Öncesi seviyesine aday öğrenciler, sınıf öğretmeni ve PDR uzmanından oluşan bir komisyon ile görüşürler. Öğrenci adayını tanımaya yönelik yapılan bu görüşmede aday öğrencinin sosyal, duygusal, özbakım, fiziksel ve bilişsel becerileri bütünsel olarak değerlendirilir.
Aday öğrencinin yurt dışında devam ettiği okulu var ise okul tarafından hazırlanmış olan gelişim değerlendirme raporunu okul yönetimine sunması beklenir.

İLKOKUL

Yurt dışından gelen 1, 2, 3, ve 4. sınıfa aday öğrenciler, sınıf öğretmeni ve PDR uzmanından oluşan bir komisyon ile görüşürler. Öğrenci adayını tanımaya yönelik yapılan bu görüşmede aday, sosyal uyum becerilerinin yanı sıra akademik kazanımları açısından da değerlendirilir.
Aday öğrencinin yurt dışında devam ettiği okulu tarafından hazırlanmış olan gelişim değerlendirme raporunu ve öğretmeninin hazırladığı referans mektubunu başvuru sırasında okul yönetimine sunması beklenir.
T.C. MEB İl Müdürlüğü tarafından hazırlanmış olan denklik belgesinin kayıt öncesinde öğrenci işleri birimine iletilmesi beklenir.

ORTAOKUL

Yurt dışından gelen aday öğrenci TED Okulları Giriş Sınavına (Seviye Tespit Sınavına) alınır. Sınav Türkçe, Matematik, Fen Bilimleri, Sosyal Bilgiler ve İngilizce sorularından oluşur. Bu sınavın sonucu, adayın okula kabulüne etki etmez.
Aday öğrenci sınav uygulamasından sonra rehberlik görüşmesine davet edilir. İhtiyaç duyulduğu takdirde bu görüşmenin devamında Türkçe ve Matematik öğretmenleri ile de bir görüşme planlanır. Öğrenci görüşme öncesinde aşağıda detayları belirtilen başvuru dosyasını hazırlar.
Öğrencinin sınav sonucu, başvuru dosyası ve rehberlik görüşmesi okul müdürü, ortaokul müdür yardımcısı ve PDR uzmanının bulunduğu komisyon tarafından değerlendirilir. Bu değerlendirme sonucuna göre aday öğrencinin okula kabulüne karar verilir.
T.C. MEB İl Müdürlüğü tarafından hazırlanmış olan denklik belgesinin kayıt öncesinde öğrenci işleri birimine iletilmesi beklenir.

Ortaokul Başvuru Dosyası İçeriği:
• Not Döküm Belgesi (Transkript): Yurt dışından başvuran aday öğrencinin ortaokul dönem/yıl sonu not dökümünü gösteren, devam ettiği okul müdürlüğü tarafından onaylı belgedir.
• Kendini Tanıtma Yazısı: Aday öğrenci kendisini, ailesini, hobilerini, gelişmiş ve gelişmeye açık alanlarını, çözdüğü ya da çözmek istediği bir sorunu, sevdiği ve sevmediği şeyleri, geleceği ile ilgili düşünce ve hedeflerini, lise yaşamından beklentilerini, neden TED Rönesans Koleji’ni tercih ettiğini anlatan en az 200 kelimelik kendi el yazısı ile bir yazı hazırlar.
• Referans Mektubu: Aday öğrencinin öğrenim gördüğü okuldan 2 öğretmeninin öğrenci hakkında hazırladığı dijital veya basılı mektuplardır.
• Sanat Kültür Spor Bilim Dosyası: Güzel sanatlar, dans, müzik ve tiyatro alanlarında yeteneklerini, spor ve bilim alanında başarılarını, kültürel etkinliklere katılımını vurgulamak isteyen aday öğrenciler bir Sanat Kültür Spor Bilim Dosyası sunabilir. Ulusal ya da uluslararası yarışma, festival gibi etkinliklere katıldığına dair video, çalışma örnekleri, başarı sertifikası, ödüller ya da diğer belgeler dosya içeriğini oluşturur. Bu değerlendirmede TED Okulları SKSB Yönetmeliği esas alınır.

LİSE

Yurt dışından gelen lise hazırlık,9 ve 10. sınıfa aday öğrenciler TED Okulları Giriş Sınavına (Seviye Tespit Sınavına) alınır. Sınav Türkçe, Matematik, Sosyal Bilimler, Fen Bilimleri ve İngilizce sorularından oluşur.
Öğrenci sınav sonrasında mülakat görüşmesine davet edilir. Görüşme öncesinde aşağıda detayları belirtilen dijital başvuru dosyasını hazırlar.
Öğrencinin sınav sonucu, dijital başvuru dosyası ve mülakat görüşmesi lise kayıt komisyonu tarafından değerlendirilir. Bu değerlendirme sonucuna göre aday öğrencinin okula kabulüne karar verilir. Aday öğrenciler kontenjan doğrultusunda kayıt hakkı kazanır.
T.C. MEB İl Müdürlüğü tarafından hazırlanmış olan denklik belgesinin kayıt öncesinde öğrenci işleri birimine iletilmesi beklenir.
TED Rönesans Koleji Anadolu Lisesi 11 ve 12. sınıflarına yeni öğrenci kaydı alınmamaktadır.

Lise Dijital Başvuru Dosyası İçeriği:
• Not Döküm Belgesi (Transkript): Yurt dışından başvuran aday öğrencinin ortaokul dönem/yıl sonu not dökümünü gösteren, devam ettiği okul müdürlüğü tarafından onaylı belgedir.
Kendini Tanıtma Yazısı: Aday öğrenci kendisini, ailesini, hobilerini, gelişmiş ve gelişmeye açık alanlarını, çözdüğü ya da çözmek istediği bir sorunu, sevdiği ve sevmediği şeyleri, geleceği ile ilgili düşünce ve hedeflerini, lise yaşamından beklentilerini, neden TED Rönesans Anadolu Lisesi’ni tercih ettiğini anlatan en az 200 kelimelik kendi el yazısı ile bir yazı hazırlar.
• Referans Mektubu: Aday öğrencinin öğrenim gördüğü okuldan 2 öğretmeninin öğrenci hakkında hazırladığı dijital veya basılı mektuplardır.
• Sosyal/Toplum Hizmeti Çalışmaları ile ilgili Belgeler: Aday öğrencinin ilk ve ortaokul süresince katıldığı etkinlikleri, bu etkinliklerde aldığı görevleri, varsa yapmış olduğu toplum hizmeti çalışmalarını, katıldığı yarışmaları ve aldığı dereceleri belgeleyen kaşe/mühür/imza onaylı sertifikalar ve/veya katılım belgeleridir. Bu değerlendirmede TED Okulları SKSB Yönetmeliği esas alınır.
• Sanat Kültür Spor Bilim Dosyası: Güzel sanatlar, dans, müzik ve tiyatro alanlarında yeteneklerini, spor ve bilim alanında başarılarını, kültürel etkinliklere katılımını vurgulamak isteyen aday öğrenciler bir Sanat Kültür Spor Bilim Dosyası sunabilir. Ulusal ya da uluslararası yarışma, festival gibi etkinliklere katıldığına dair video, çalışma örnekleri, başarı sertifikası, ödüller ya da diğer belgeler dosya içeriğini oluşturur. Bu değerlendirmede TED Okulları SKSB Yönetmeliği esas alınır.

TED Rönesans Koleji’ne Yurt Dışından Başvuran Adaylar için Kayıt Süreci

Okul Öncesi

Yurt dışından gelen Okul Öncesi seviyesine aday öğrenciler, sınıf öğretmeni ve PDR uzmanından oluşan bir komisyon ile görüşürler. Öğrenci adayını tanımaya yönelik yapılan bu görüşmede aday öğrencinin sosyal, duygusal, özbakım, fiziksel ve bilişsel becerileri bütünsel olarak değerlendirilir.
Aday öğrencinin yurt dışında devam ettiği okulu var ise okul tarafından hazırlanmış olan gelişim değerlendirme raporunu okul yönetimine sunması beklenir.

İlkokul

Yurt dışından gelen 1, 2, 3, ve 4. sınıfa aday öğrenciler, sınıf öğretmeni ve PDR uzmanından oluşan bir komisyon ile görüşürler. Öğrenci adayını tanımaya yönelik yapılan bu görüşmede aday, sosyal uyum becerilerinin yanı sıra akademik kazanımları açısından da değerlendirilir.
Aday öğrencinin yurt dışında devam ettiği okulu tarafından hazırlanmış olan gelişim değerlendirme raporunu ve öğretmeninin hazırladığı referans mektubunu başvuru sırasında okul yönetimine sunması beklenir.
T.C. MEB İl Müdürlüğü tarafından hazırlanmış olan denklik belgesinin kayıt öncesinde öğrenci işleri birimine iletilmesi beklenir.

Ortaokul

Yurt dışından gelen aday öğrenci TED Okulları Giriş Sınavına (Seviye Tespit Sınavına) alınır. Sınav Türkçe, Matematik, Fen Bilimleri, Sosyal Bilgiler ve İngilizce sorularından oluşur. Bu sınavın sonucu, adayın okula kabulüne etki etmez.
Aday öğrenci sınav uygulamasından sonra rehberlik görüşmesine davet edilir. İhtiyaç duyulduğu takdirde bu görüşmenin devamında Türkçe ve Matematik öğretmenleri ile de bir görüşme planlanır. Öğrenci görüşme öncesinde aşağıda detayları belirtilen başvuru dosyasını hazırlar.
Öğrencinin sınav sonucu, başvuru dosyası ve rehberlik görüşmesi okul müdürü, ortaokul müdür yardımcısı ve PDR uzmanının bulunduğu komisyon tarafından değerlendirilir. Bu değerlendirme sonucuna göre aday öğrencinin okula kabulüne karar verilir.
T.C. MEB İl Müdürlüğü tarafından hazırlanmış olan denklik belgesinin kayıt öncesinde öğrenci işleri birimine iletilmesi beklenir.

Ortaokul Başvuru Dosyası İçeriği:
• Not Döküm Belgesi (Transkript): Yurt dışından başvuran aday öğrencinin ortaokul dönem/yıl sonu not dökümünü gösteren, devam ettiği okul müdürlüğü tarafından onaylı belgedir.
• Kendini Tanıtma Yazısı: Aday öğrenci kendisini, ailesini, hobilerini, gelişmiş ve gelişmeye açık alanlarını, çözdüğü ya da çözmek istediği bir sorunu, sevdiği ve sevmediği şeyleri, geleceği ile ilgili düşünce ve hedeflerini, lise yaşamından beklentilerini, neden TED Rönesans Koleji’ni tercih ettiğini anlatan en az 200 kelimelik kendi el yazısı ile bir yazı hazırlar.
• Referans Mektubu: Aday öğrencinin öğrenim gördüğü okuldan 2 öğretmeninin öğrenci hakkında hazırladığı dijital veya basılı mektuplardır.
• Sanat Kültür Spor Bilim Dosyası: Güzel sanatlar, dans, müzik ve tiyatro alanlarında yeteneklerini, spor ve bilim alanında başarılarını, kültürel etkinliklere katılımını vurgulamak isteyen aday öğrenciler bir Sanat Kültür Spor Bilim Dosyası sunabilir. Ulusal ya da uluslararası yarışma, festival gibi etkinliklere katıldığına dair video, çalışma örnekleri, başarı sertifikası, ödüller ya da diğer belgeler dosya içeriğini oluşturur. Bu değerlendirmede TED Okulları SKSB Yönetmeliği esas alınır.

Lise

Yurt dışından gelen lise hazırlık,9 ve 10. sınıfa aday öğrenciler TED Okulları Giriş Sınavına (Seviye Tespit Sınavına) alınır. Sınav Türkçe, Matematik, Sosyal Bilimler, Fen Bilimleri ve İngilizce sorularından oluşur.
Öğrenci sınav sonrasında mülakat görüşmesine davet edilir. Görüşme öncesinde aşağıda detayları belirtilen dijital başvuru dosyasını hazırlar.
Öğrencinin sınav sonucu, dijital başvuru dosyası ve mülakat görüşmesi lise kayıt komisyonu tarafından değerlendirilir. Bu değerlendirme sonucuna göre aday öğrencinin okula kabulüne karar verilir. Aday öğrenciler kontenjan doğrultusunda kayıt hakkı kazanır.
T.C. MEB İl Müdürlüğü tarafından hazırlanmış olan denklik belgesinin kayıt öncesinde öğrenci işleri birimine iletilmesi beklenir.
TED Rönesans Koleji Anadolu Lisesi 11 ve 12. sınıflarına yeni öğrenci kaydı alınmamaktadır.

Lise Dijital Başvuru Dosyası İçeriği:
• Not Döküm Belgesi (Transkript): Yurt dışından başvuran aday öğrencinin ortaokul dönem/yıl sonu not dökümünü gösteren, devam ettiği okul müdürlüğü tarafından onaylı belgedir.
Kendini Tanıtma Yazısı: Aday öğrenci kendisini, ailesini, hobilerini, gelişmiş ve gelişmeye açık alanlarını, çözdüğü ya da çözmek istediği bir sorunu, sevdiği ve sevmediği şeyleri, geleceği ile ilgili düşünce ve hedeflerini, lise yaşamından beklentilerini, neden TED Rönesans Anadolu Lisesi’ni tercih ettiğini anlatan en az 200 kelimelik kendi el yazısı ile bir yazı hazırlar.
• Referans Mektubu: Aday öğrencinin öğrenim gördüğü okuldan 2 öğretmeninin öğrenci hakkında hazırladığı dijital veya basılı mektuplardır.
• Sosyal/Toplum Hizmeti Çalışmaları ile ilgili Belgeler: Aday öğrencinin ilk ve ortaokul süresince katıldığı etkinlikleri, bu etkinliklerde aldığı görevleri, varsa yapmış olduğu toplum hizmeti çalışmalarını, katıldığı yarışmaları ve aldığı dereceleri belgeleyen kaşe/mühür/imza onaylı sertifikalar ve/veya katılım belgeleridir. Bu değerlendirmede TED Okulları SKSB Yönetmeliği esas alınır.
• Sanat Kültür Spor Bilim Dosyası: Güzel sanatlar, dans, müzik ve tiyatro alanlarında yeteneklerini, spor ve bilim alanında başarılarını, kültürel etkinliklere katılımını vurgulamak isteyen aday öğrenciler bir Sanat Kültür Spor Bilim Dosyası sunabilir. Ulusal ya da uluslararası yarışma, festival gibi etkinliklere katıldığına dair video, çalışma örnekleri, başarı sertifikası, ödüller ya da diğer belgeler dosya içeriğini oluşturur. Bu değerlendirmede TED Okulları SKSB Yönetmeliği esas alınır.